Pladserne på efterårets mundtlige fagprøve (OSCE) er nu fordelt

Del sidens indhold med andre

16. oktober 2019

Ansøgere, som har fået plads, har fået besked og vi kan ikke oplyse om fremtidige pladser.

Vi kan desværre ikke oplyse, hvem der får en plads på de kommende mundtlige fagprøver i 2020. Vi kan heller ikke sige noget om, hvornår du som ansøger kan forvente at få en plads.

Vi er opmærksomme på, at der i øjeblikket er en vis ventetid på de mundtlige fagprøver. Det ekstra pres skyldes bl.a., at der er flere, der er kommet igennem de skriftlige prøver i foråret 2019. Vi kan endnu ikke sige, om det bliver muligt at oprette yderligere pladser.

Den mundtlige fagprøve bliver afholdt 2 gange om året. Fordelingen af pladserne til prøverne foretages af Sektion for Studieservice efter følgende prioritering:

  • Halvdelen af pladserne reserveres ansøgere, der ikke har deltaget i den konkrete prøve før.
  • Den anden halvdel af pladserne reserveres ansøgere, der har deltaget i den konkrete prøve før.

Er der ledige pladser i den ene halvdel, overføres de til den anden halvdel. Der lægges ved den efterfølgende prioritering vægt på den pågældendes studieanciennitet, således at de ansøgere, der er tættest på at kunne opnå autorisation, prioriteres højst.

Såfremt der herefter er flere ansøgere, end der er pladser, foretages der lodtrækning. Ansøgere, der er udeblevet uden afmelding eller sygemelding fra en eksamen, prioriteres sidst ved den efterfølgende eksamen.