Kontrol af udenlandske lægers uddannelse

Del sidens indhold med andre

15. november 2015

Kontrol af udenlandske lægers uddannelse

Styrelsen for Patientsikkerhed skærper kontrollen med udenlandske lægers uddannelsespapirer pr. 1. januar 2016. Styrelsen indfører en rutinemæssig vurdering af ægtheden i tre centrale dokumenter, som læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS, skal aflevere i forbindelse med deres ansøgning om autorisation i Danmark.

Kontrollen med uddannelsespapirerne vil skabe større sikkerhed for, at kun personer, der reelt har gennemført en lægeuddannelse i deres hjemland, bliver godkendt. Tiltaget vil dermed styrke patientsikkerheden.

Kontrollen udføres i samarbejde med the Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), som er et amerikansk firma med mange års erfaring med at vurdere ægtheden i udenlandsk uddannede lægers dokumenter. I Norge har myndighederne allerede i en årrække haft et sådan samarbejde med ECFMG.

Under siden Ansøgning og godkendelse af uddannelse er der information om, hvordan en læge uddannet i et tredjeland kan søge om at få vurderet deres uddannelse.