Tilmelding og datoer

Del sidens indhold med andre

Kursus i september/oktober 2020

De personer, der er plads til på kurset i september/oktober 2020 har fået tilsendt besked gennem e-Boks.

Kursusdatoer

  • 13., 14. og 15. januar 2021
  • 24., 25. og 26. februar 2021
  • 17., 18. og 19. marts 2021

Vær opmærksom på, at datoerne kan ændre sig. 

Tilmelding

Vi får automatisk besked, når du har bestået fagprøverne. Du kan dog først melde dig til vores kursus i dansk sundhedslovgivning, når vi har godkendt din sprogprøve, og du har modtaget en kvittering på det i din e-boks.

Tilmeld dig ved at sende os en mail, hvor du oplyser:

  • navn
  • fødselsdato
  • eventuelt dit journalnummer.

Inden for cirka 14 dage, efter du har tilmeldt dig, modtager du en kvittering, hvor vi også fortæller om det videre forløb.

Antal pladser på kurset

Der er plads til maksimalt 15 deltagere pr. kursus. Ofte er der flere ansøgere, end der er plads til, og derfor foretager vi en prioritering mellem de tilmeldte.

Vi ser først og fremmest på, hvornår du har meldt dig til og om du har bestået fagprøverne m.v. Hvis du for eksempel har bestået alle fagprøver, og du har tilmeldt dig kurset på et tidligt tidspunkt, vil du få tilbudt kurset først. Du kan ikke selv bestemme, hvilket kursus du vil deltage i.

Mødepligt

Hvis du er tilmeldt et kursus, er der mødepligt til alle moduler. Vi kontrollerer fremmødet, og i den forbindelse skal du medbringe id med billede på (f.eks. pas).

Hvis du bliver forhindret i at deltage i en del af kurset, kan du gennemføre den manglende del på et senere kursus.

Afmelding

Hvis du ønsker at melde fra, skal du gøre det senest fem hverdage før kursets start.

Du kan melde fra på to måder

  • pr. mail til aaes@stps.dk. Husk at notere navn, fødselsdato og eventuelt dit journalnummer
  • pr. brev til Styrelsen for Patientsikkerhed, Autorisation, Analyse & EU Sygesikring, Islands Brygge 67, 2300 København S

Antal prøveforsøg

Du har ret til i alt 3 forsøg på at bestå kurset. Hvis du for sent melder eller udebliver, vil det tælle som ét prøveforsøg.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du senest kl. 9.00 på 1. kursusdag skrive til os på aaes@stps.dk

Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring fra egen læge. Lægens stempel og ydernummer skal fremgå af lægeerklæringen. Vi skal modtage lægeerklæringen senest tre hverdage efter din sygemeldingen.

Re-eksamination

Hvis du ikke består kurset tilbyder vi dig en mundtlig re-eksamination. Hvis du ikke består denne, kan du deltage i endnu ét kursus.