Evalueringsautorisation

Del sidens indhold med andre

Før du kan starte i din evalueringsansættelse, skal du have en evalueringsautorisation. Du skal være begyndt på din ansættelse 12 måneder efter, at du har bestået den sidste medicinske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning.

Din evalueringsautorisation gælder kun til din evalueringsansættelse på den pågældende afdeling/praksis og periode. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke udstede en midlertidig autorisation til en eventuelt mellemliggende periode fra afslutning af det første KBU-forløb til påbegyndelse af det næste forløb. Det vil sige, at du ikke kan arbejde som læge på en anden afdeling i den periode, fx i en vikarstilling i weekenden eller i din ferie.

Første evalueringsautorisation

Første gang du søger om en evalueringsautorisation, skal du sende en email til aaes@stps.dk med følgende oplysninger og dokumentation:

 • Navn
 • Adresse
 • Tlf. nr.
 • Fødselsdato (Vær opmærksom på, at idet et CPR nummer er en fortrolig oplysning, bør du aldrig opgive dit CPR nummer i en ikke-krypteret mail).
 • Ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver (Løn og Personaleafdeling). Obs! Ansættelseskontrakten er ikke den samme som en uddannelsesaftale fra Regionen.
 • Tilsagn om din evalueringsansættelse sendt direkte fra det henhørende Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse til styrelsen.
 • Ansættelsesstedets e-mailadresse (fx til den ledende overlæge/uddannelsesansvarlig overlæge). Oplys begge e-mailadresser, hvis du har fået tilsagn om begge forløb, inden du begynder det første forløb.
 • Opdateret CV med oplysning om evt. ophold i udlandet/ferie
 • Evt. dit journalnummer

Erklæring om "good standing"

Samtidig med at du søger om en evalueringsautorisation, skal du sørge for, at de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som autoriseret/registreret læge, enten udfylder blanketten på denne side eller udsteder en erklæring om "good standing" og sender den med post til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation.

Erklæring om "non-registration"

Hvis du ikke har en autorisation eller på anden måde er registreret som læge og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som med post skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder. Du kan finde mere information på siden Erklæring om "non-registration"

Erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration" skal med post sendes direkte til styrelsen fra den respektive sundhedsmyndighed i udlandet. Afsender skal tydelig fremgå af kuverten/kurer omslag eller lignende. Erklæringen ( evt. blanketten) må ikke være mere end 3 måneder gammel, når styrelsen modtager din ansøgning om evalueringsautorisation. Det vil ikke blive accepteret, at du selv eller andre ikke relevante personer indsender erklæringen/blanketten, ej heller i en forseglet kuvert. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en oversætter.

Dokumentation for ophold i Danmark

Hvis du har opholdt dig i Danmark i hele perioden fra den dato, hvor du fik godkendt din lægeuddannelse i styrelsen, kan du i stedet sende dokumentation, der bekræfter dette. Dokumentation for dit ophold i Danmark kan være i form af udtalelser fra sprogskoler, praktik/ansættelsessteder, sagsbehandlere i kommunen/jobcentre som har set dig, offentlige institutioner (har f.eks. hentet børn) m.fl. Det er ikke tilstrækkeligt at sende fx bopælsattest, ansættelseskontrakter, lønsedler, opholdstilladelse, huslejeindbetalinger eller lignende. Hvis du ikke kan dokumentere dit ophold i Danmark i den pågældende periode, skal du i stedet sørge for, at der med post bliver indsendt en erklæring om "good standing" eller "non-registration".

Anden evalueringsautorisation

Når du søger om en evalueringsansættelse til dit andet KBU-forløb, skal du sende en ny ansøgning om evalueringsautorisation til aaes@stps.dk med følgende oplysninger og dokumentation:

 • Navn
 • Fødselsdato (Vær opmærksom på, at idet et CPR nummer er en fortrolig oplysning, bør du aldrig opgive dit CPR nummer i en ikke-krypteret mail).
 • Ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver (Løn og Personaleafdeling). Obs! Ansættelseskontrakten er ikke den samme som en uddannelsesaftale fra Regionen.
 • Tilsagn om din evalueringsansættelse sendt direkte fra det henhørende Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Ansættelsesstedets e-mailadresse (fx til den ledende overlæge/uddannelsesansvarlig overlæge). Kun én e-mail adresse
 • Evt. dit journalnummer

Du skal ikke sende et opdateret CV og erklæring om "good standing"/dokumentation for ophold i Danmark igen.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for udstedelse af en evalueringsautorisation er på mindst 14 dage, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget den krævede dokumentation.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din evalueringsautorisation, vil den fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus. 

Der kan dog gå op til 48 timer før oplysningerne findes i registeret. Oplysningerne findes tidligst i registeret på datoen for opnåelse af evalueringsautorisation. Det er muligt at udskrive oplysningerne fra hjemmesiden.