De medicinske fagprøver

Del sidens indhold med andre

De medicinske fagprøver består af en skriftlig og mundtlig prøve, der finder sted på Københavns Universitet. Prøverne foregår på dansk og er gratis.

Skriftlig prøve

Ved den skriftlige prøve skal du svare på spørgsmål inden for intern medicin og kirurgi. Prøvens niveau svarer til en dansk medicinsk kandidatuddannelse.

  • Varighed: 4 timer. 
  • Bedømmelse: ekstern censor og efter 7-skalaen.
  • Du skal bestå den skriftlige prøve, før du kan gå op til den mundtlige prøve. 

Prøven afholdes 2 årligt i marts og september med minimum 10 pladser ved hver prøve. 

Mundtlig prøve - OSCE

Under den mundtlige prøve testes du i forskellige specialer og forskellige situationer. Det kan f.eks. være en station, hvor du skal demonstrere livreddende kompetencer, eller du kan blive bedt om at forklare og redegøre for symptomer, diagnostik og behandling.

Prøven bedømmes som bestået eller ikke bestået.

Prøven afholdes 2 gange årligt maj og november med minimum 20 og maksimum 36 pladser ved hver prøve.

Hvis du ikke består

Hvis du ikke består den skriftlige prøve, vil din tilmelding til den mundtlige prøve automatisk blive annulleret.

Tilmelding og afmelding

Når vi har modtaget og godkendt dit bevis for sprogprøven, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve. Hvis du ikke ønsker at deltage i denne fagprøve, skal du selv melde dig fra prøven. 

Du skal melde dig fra senest 1 måned, før fagprøven finder sted - selve prøvedagen tæller ikke med.

Du melder dig fra via Københavns Universitet. 

Når du har fået adgang til KUs selvbetjeningssystem på KUnet, kan du tilmelde dig den mundtlige fagprøve. 

Antal prøveforsøg

Du har ret til i alt 3 forsøg på at bestå hver fagprøve. Hvis du for sent melder fra eller udebliver fra fagprøven, vil det tælle som ét prøveforsøg.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du snarest og senest kl. 9.00 på prøvedagen meddele dette til Sektion for Studieservice.

Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring fra egen læge. Lægens stempel og ydernummer skal fremgå af lægeerklæringen.

Sektion for Studieservice skal modtage lægeerklæringen senest tre hverdage efter din sygemelding. Hvis Studieservice modtager sygemeldingen og herefter lægeattest i rette tid, tæller den pågældende fagprøve ikke som et prøveforsøg.

Aflysning

Hvis der er for få tilmeldte, kan vi aflyse fagprøven.

Begrænset antal pladser

Der er et begrænset antal pladser til hver fagprøve. Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser til en konkret prøve, prioriterer StudieServiceCentret mellem ansøgerne. Halvdelen af pladserne reserveres til ansøgere, som ikke tidligere har taget den konkrete prøve. Den anden halvdel reserveres til ansøgere, som har taget den konkrete fagprøve før, men skal op igen. Hvis en af disse grupper ikke optager deres andel af pladserne, fordeles de resterende pladser til den anden gruppe. 

Efterfølgende lægger StudieServiceCentret vægt på ansøgernes studieanciennitet: de udenlandske uddannede læger, som hurtigst kan opnå autorisation, prioriteres først.

Resterende pladser fordeles ved lodtrækning.

Når fagprøverne er bestået 

Når du har bestået både den skriftlige og den mundtlige fagprøve, får vi direkte besked fra Københavns Universitet. Hvis du på det tidspunkt også har bestået kursus i dansk sundhedslovgivning, vil du indenfor 1-2 uger modtage et brev fra os, hvor vi vi fortælle dig om det videre forløb.