Krav om dokumentation

Del sidens indhold med andre

Vi både stiller krav om, hvilken dokumentation du sender, og hvordan du sender den. For at få behandlet din ansøgning skal du sende al den dokumentation og alle de kopier, vi beder om. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alt, hvad vi beder om.

Dét skal du dokumentere

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde dokumentationskravene. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og formelle krav til hvordan du sender dokumentationen.

Du skal sende os dokumentation for

  • din identitet - dvs dit navn, din fødselsdato, dit statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra dit pas). Hvis du har skiftet navn, skal du også dokumenterer det
  • din uddannelse og din erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge (CV)
  • din autorisation som læge fra et nordisk land
  • dit eksamensbevis eller bevis for afsluttet uddannelse
  • en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen må maksimalt være 3 måneder gammel, når vi har al den krævede dokumentation og kan påbegynde sagsbehandlingen. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere som læge - altså at du ikke har fået frataget din autorisation. Vi indhenter selv erklæringen fra Norge og Sverige. Hvis du senest har arbejdet et andet sted, skal du bede sundhedsmyndighederne i det pågældende land om at sende os erklæringen. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Fuldmagt

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi have en fuldmagt - også, hvis et vikarbureau søger for dig.