Læge - nordiske lande

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Du kan søge dansk autorisation som læge, hvis du har en autorisation som læge fra et nordisk land og er nordisk statsborger. Du skal have en dansk autorisation, hvis du vil arbejde som læge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig læge, hvis du har en autorisation. Du kan søge dansk speciallægeanerkendelse, hvis du allerede har en dansk autorisation som læge.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation skal du:

  • være statsborger i et af de nordiske lande 
  • have en autorisation som læge fra et af de nordiske lande 
  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • printe det udfyldte ansøgningsskema ud, underskrive det og sende det til os med almindelig post
  • betale et gebyr
  • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
  • opfylde de formelle krav til dokumentationen og sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig. 

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som læge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig læge, hvis du har en autorisation. 

Tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Som læge i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.  

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 1 måned fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.