Speciallægeanerkendelse - Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz

Del sidens indhold med andre

Du kan søge om dansk speciallægeanerkendelse, hvis du allerede har dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark. Du skal have en speciallægeanerkendelse, hvis du vil arbejde som speciallæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig speciallæge, hvis du har en speciallægeanerkendelse.

Hvis du allerede har dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, men ønsker at søge om dansk speciallægeanerkendelse, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema. Hver speciallægeanerkendelse koster DKK 4.165.

Der udstedes ikke længere dansk speciallægeanerkendelse i specialerne Intern medicin, Medicinsk allergologi, Kirurgisk gastroenterologi og Klinisk neurofysiologi, da specialerne er udgået.

Ansøgning

Du skal sende ansøgningsskemaet elektronisk og dernæst udskrive skemaet. Vi anbefaler derfor, at du først udfylder og indsender ansøgningsskemaet, når du har adgang til en printer.

 • Udfyld ansøgningsskemaet
 • Send skemaet elektronisk ved at klikke på godkend.
 • Betal gebyret
 • Send den nødvendige dokumentation til os enten som vedhæftet fil til aaes@stps.dk eller med post.

Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt i Styrelsen for Patientsikkerhed. Se kontakt og åbningstider

Datasikkerhed

Hvis du vælger at sende dokumentation med mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad fx at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Nødvendig dokumentation

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest/vielsesattest.
 3. Eventuelt oversættelse af navneforandringsattest/vielsesattest.
 4. Curriculum Vitae, hvor din uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 5. Erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere indenfor dit speciale. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. Der skal ikke sendes en erklæring om "good standing" fra Sverige og Norge, da Styrelsens for Patientsikkerhed selv indhenter denne.
 6. Uddannelseslandets bevis for uddannelse til speciallæge.
 7. Eventuelt oversættelse af uddannelseslandets tilladelse til at betegne sig som speciallæge.
 8. Konformitetserklæring udstedt af pågældende kompetene sundhedsmyndighed, hvor det fremgår, at pågældende uddannelse er i overensstemmelse med de relevante artikler i direktiv 2005/36/EF (gælder ikke for læger uddannet i Norden).
 9. Fuldmagt udstedt til den person, som eventuelt varetager din ansøgning, herunder vikarbureauer m.fl.

Kopier af dokumentation

Du kan sende kopier af din dokumentation med almindelig post eller som vedhæftede filer til e-mail. Kopierne skal være farvekopier af god kvalitet og hele dokumentet skal være afbildet, skarpt og læseligt.

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi:  

 • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
 • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om, at du eftersender original dokumentation.

Originale dokumenter

Hvis du ønsker det, må du gerne sende originale dokumenter. Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Oversættelse til dansk eller engelsk

Dette gælder ikke ansøgninger fra Sverige, Norge og Tyskland.

Hvis din dokumentation ikke er blevet udstedt på engelsk, kan du vælge at vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af den vedlagte dokumentation. Du kan også vente med at sende en oversættelse, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed har behandlet din ansøgning og konkret vurderet, hvilke dokumenter der skal oversættes. Du skal dog forvente en længere sagsbehandlingstid, hvis du vælger at vente med at sende en oversættelse.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk, engelsk eller tysk, skal dette også oversættes af en translatør.
 • Det oversatte dokument skal sendes sammen med dokumentet på originalsproget, så det er tydeligt, hvilket dokument, der der er oversat.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation (Tjek evt "uønskede mails" mappen).

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 1-2 måneder, før vi har mulighed for at vurdere, om din ansøgning er komplet, eller om du skal sende yderligere dokumentation. Du vil ikke efterfølgende få en kvitteringsmail, når du sender yderligere dokumentation.

Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, sender vi en e-mail med din speciallægeanerkendelse.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din speciallægeanerkendelse, vil den også fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.