Krav om dokumentation

Del sidens indhold med andre

Vi både stiller krav om, hvilken dokumentation du sender, og hvordan du sender den. For at få behandlet din ansøgning skal du sende al den dokumentation og alle de kopier, vi beder om. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alt, hvad vi beder om.

Dét skal du dokumentere

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde dokumentationskravene. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og formelle krav til hvordan du sender det.

Du skal sende os dokumentation for

  • din identitet - dvs dit navn, din fødselsdato, dit statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra dit pas). Hvis du har skiftet navn, skal du også dokumentere det
  • din uddannelse og din erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge (CV) 
  • dit eksamensbevis eller bevis for afsluttet uddannelse
  • at din uddannelse lever op til de minimumskrav, som er fastsat af EU - en såkaldt konformitetserklæring. Erklæringen skal udstedes af de kompetente sundhedsmyndigheder i dit uddannelsesland, og det skal fremgå, at uddannelsen lever op til  den relevante artikel i EU-direktivet, som handler om lægers uddannelse. 
  • en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen skal sendes direkte til os fra den relevante sundhedsmyndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Den må maksimalt være 3 måneder gammel, når vi har al den krævede dokumentation og kan påbegynde sagsbehandlingen. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere som læge - altså at du ikke har fået frataget din autorisation. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Hvis den er udfærdiget på et andet sprog, sender vi den til dig, så du kan få den oversat. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet have en erklæring om "non-registration"

Fuldmagt

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi også have os en fuldmagt - også, hvis det er et vikarbureau.