Ansøgning via logbog.net

Del sidens indhold med andre

For at sende din dokumentation via logbog.net skal du benytte "Send dokumentation til STPS" funktionen i logbog.net. Hvis ikke al relevant dokumentation er indført i logbog.net, skal hele ansøgningen sendes med almindelig post.

Du kan tidligst søge om speciallægeanerkendelse 6 måneder før, du har afsluttet din uddannelse.

Før du søger, er det et krav, at samtlige mål i målbeskrivelsen er godkendt. 

Den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb kan tidligst indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du derfor eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb via logbog.net som "Send supplerende dokumentation til STPS".

Nedenstående dokumentation skal indsendes via logbog.net systemet:

 • Udfyldt skema til oversigt over lægelig beskæftigelse
  • Udfyldes i logbog.net
 • Kopi af kontrakt/uddannelsesaftale for:
  • tildelt hoveduddannelse
  • reduceret hoveduddannelse ved godkendt merit fra 1996 til 2003-ordningen.
  • Indsættes som vedhæftede filer i logbog.net
 • Attestation for tidsmæssigt gennemførte og godkendte uddannelseselementer
  • Attestationer kan først godkendes i den sidste måned af uddannelseselementet
  • Udfyldes og godkendes i logbog.net af den respektive afdeling. Alternativt uploades originale papirattestationer fra tidligere uddannelseselementer i logbog.net. Papirattestationer skal i logbog.net verificeres af din nuværende uddannelsesansvarlige overlæge eller tutor.
 • Attestation for generelle kurser LAS1/SOL1 for introduktionsstillinger. Kursusbevis for SOL 3/LAS II SOL 2/LAS III. For psykiatri/ Børne- & ungdomspsykiatri: Grunduddannelse i psykoterapi.
  • Udfyldes i logbog.net. Hvis kurset er gennemført, før du fik adgang til logbog.net, vedhæftes kursusbeviset i logbog.net. Et vedhæftet kursusbevis skal i logbog.net verificeres i logbog.net af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder
 • Attestation for specialespecifikke kurser
  • Udfyldes i logbog.net. Hvis kurset er gennemført, før du fik adgang til logbog.net, vedhæftes kursusbeviset i logbog.net. Et vedhæftet kursusbevis skal i logbog.net verificeres i logbog.net af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder
 • Attestation for gennemført forskningstræning
  • Udfyldes i logbog.net. Hvis kurset er gennemført, før du fik adgang til logbog.net, vedhæftes kursusbeviset i logbog.net. Et vedhæftet kursusbevis skal i logbog.net verificeres i logbog.net af en uddannelsesansvarlig overlæge, en tutorlæge eller en kursusudbyder
 • Udfyldt kompetenceoversigt med attestation for opnåede kompetencer.