Søg om anerkendelse som speciallæge

Del sidens indhold med andre

Hvis du har gennemført en speciallægeuddannelse, kan du søge om anerkendelse af den. Når vi har anerkendt din speciallægeuddannelse, vil dit speciale fremgå af autorisationsregisteret. Du kan tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse. Vi udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation.

Sådan får du anerkendt dit speciale

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først

  • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge
  • dokumentere, at du opfylder kravene. Du skal sende dokumentation via logbog.net eller dokumentationen på papir hvis du ikke er på logbog.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst sende os din ansøgning om speciallægeanerkendelse 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse, hvis:

  • samtlige kompetencer i logbogen er godkendt
  • og du har fået godkendt alle relevante kurser. 

Vær opmærksom på, at den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb tidligst kan indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb.

Hvornår dateres speciallægeanerkendelse

Vi udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation for, at du: 

  • opfylder alle uddannelseskrav
  • opfylder alle de tidsmæssige krav
  • har ansøgt elektronisk
  • har betalt gebyret.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, kan vi ikke udstede din speciallægeanerkendelse. 

Gebyr

Det koster 4.165 kr. i gebyr at få specialeanerkendelse.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en specialeanerkendelse, hvis du vil arbejde som speciallæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig speciallæge, hvis du har en specialeanerkendelse. 

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.  

Tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Som speciallæge i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer speciallægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.

På grund af et øget antal ansøgninger og som en konsekvens af Covid-19 kan sagsbehandlingstiden i øjeblikket dog være op til 4 måneder.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 28 (2021).