Papirdokumentation

Del sidens indhold med andre

Hvis du er påbegyndt din kliniske basisuddannelse før august 2015, kan du ikke dokumentere din uddannelse via logbog.net. I stedet skal du udfylde et skema over din lægelige beskæftigelse og uddannelsesstedet skal attestere, at du har gennemført uddannelsen. Desuden skal du sende os ansættelses- og uddannelsesaftaler fra dit uddannelsessted.

Uddannet før august 2015 

Hvis du er påbegyndt din kliniske basisuddannelse tidligere end 1. august 2015, skal du indsende dokumentationen med posten med, mindre din dokumentation er blevet overført til logbog.net.

Dokumentationen skal bestå af: 

Ansøgning på baggrund af ansættelser før 2009

Hvis du søger tilladelse til selvstændigt virke på baggrund af ansættelser, du er tiltrådt før august 2009, skal du desuden sende en kopi af kursusbeviser for generelle kurser i kommunikation, pædagogik og akut behandling og transport.