Sådan søger du med udenlandsk KBU

Del sidens indhold med andre

Hvis du vil søge om selvstændigt virke på baggrund af et KBU-lignende forløb uden for Danmark, skal du blandt andet dokumentere din ansættelse i udlandet, uddannelsens elementerne og de kompetencer forløbet forventes at give. Dokumentationen skal udstedes og underskrives af den uddannelsesansvarlige overlæge. Vi skal have den originale dokumentationen eller bekræftet kopi.

Sådan søger du selvstændigt virke på baggrund af et KBU lignende forløb i udlandet

Når du har gennemført et udenlandske KBU-lignende forløb, kan du søge om tilladelse til selvstændigt virke. Du skal samtidig betale gebyr for tilladelsen.

Du skal også indsende dokumentation for, at du har gennemført det KBU-lignende forløb og uddannelseselementerne tilfredsstillende og i henhold til de uddannelsesprogrammer, der er tilknyttet stillingerne. Dokumentationen skal udstedes/underskrives af den uddannelsesansvarlige overlæge. Dokumentationen skal indsendes i original eller bekræftet kopi.

Original dokumentation returneres med rekommanderet brev. Øvrig dokumentation returneres kun, hvis du har bedt om dette og sendes i givet fald med almindelig post.

Hvis du opnår tilladelse til selvstændigt virke som læge på andet grundlag end den kliniske basisuddannelse, har du ikke krav på at gennemføre den kliniske basisuddannelses teoretiske uddannelsesprogram i Danmark.

Hvis du ønsker at gennemføre hele eller dele af det teoretiske uddannelsesprogram knyttet til den kliniske basisuddannelse, kan du kontakte din videreuddannelsesregion for at høre om der alligevel er en mulighed for, at du kan få plads på et eller flere af kurserne.

Krav til dokumentation

Til brug for vores vurdering af dit KBU-lignende forløb uden for Danmark skal du sende os følgende dokumentation:

  • ansættelseskontrakt for de konkrete ansættelser
  • oplysninger om sygehusets navn og adresse
  • grundig beskrivelse af de relevante afdelinger, afdelingernes funktion, patientflow samt antallet af speciallæger og øvrige lægelige stab
  • ansættelsesperiode og ugentlig arbejdstid
  • oplysninger om hvilken form for vejledning og supervision, du har modtaget
  • uddannelsesprogram
  • oplysninger om, hvilke kompetencer, du har opnået
  • dokumentation for at du gennemført forløbet og uddannelseselementerne tilfredsstillende og i henhold til de uddannelsesprogrammer, der er tilknyttet stillingerne

Dokumentationen skal være oversat til dansk eller engelsk af en translatør.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.