Krav om dokumentation

Del sidens indhold med andre

Før vi kan udstede din autorisation, skal du sende os al den dokumentation, vi beder om. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og hvordan du dokumenterer det. Vi kan først behandle din ansøgning, når du har sendt al den dokumentation, vi kræver.

Dét skal du dokumentere

Du skal sende os

  • en original attest, som dokumenterer, at du har været ansat som klinisk tandteknikerassistent i mindst 1 år. Hvis du har været ansat flere steder skal du udfylde og indsende en attest for hvert sted. Attesten / attesterne skal underskrives af den selvstændige tandlæge eller kliniske tandtekniker, som har været din supervisor. Du skal indsende den originale attest – vi godtager ikke en kopi.
  • dit originale og komplette uddannelsesbevis. Du kan også sende en bekræftet kopi af dit komplette uddannelsesbevis. Vi sender dit originale bevis tilbage med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Bekræftede kopier

Kopier af dit uddannelsesbevis skal være bekræftede. Det betyder, at politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet skal bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Det skal være tydeligt, hvem der har skrevet under, så vi kan identificere personen. Det er ikke tilstrækkeligt, at en privatperson, ansatte i vikarbureauer eller lignende bekræfter kopierne.

Dokumentationen skal sendes til 

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation, analyse og EU-sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S