Klinisk tandtekniker uddannet i Danmark

Del sidens indhold med andre

Hvis du har bestået uddannelsen som klinisk tandtekniker, og du har 1 års dokumenteret erhvervserfaring som klinisk tandteknikerassistent, kan du søge autorisation. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som og kalde dig klinisk tandtekniker i Danmark.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du:

  • bestå erhvervsuddannelsen som laboratorietandtekniker 
  • bestå erhvervsakademiuddannelsen som klinisk tandtekniker
  • have erhvervserfaring, som svarer til mindst 1 års fuldtidsarbejde som klinisk tandteknikerassistent enten hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke eller hos en klinisk tandtekniker. Hvis du har været ansat flere steder, skal hver af dine ansættelser have varet mindst 3 måneder, svarende til 360 arbejdstimer.
  • sende os den dokumentation, vi kræver. Vi stiller både krav om, hvad du dokumenterer, og hvordan du sender dokumentationen
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Når alle betingelser er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget dokumentationen fra dig, og du har ansøgt og betalt. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr

Det koster 313 

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som klinisk tandtekniker i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig klinisk tandtekniker, hvis du har en autorisation. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.