Klinisk diætist uddannet i Danmark

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Du kan søge autorisation, når du har bestået en professionsbachelor i ernæring og sundhed med toning i klinisk diætetik. Du må kun kalde dig klinisk diætist, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

Hvis du er uddannet efter 2005, skal du først:

  • bestå uddannelsen som professionsbachelor i ernæring og sundhed med toning i klinisk diætetik (eller bestå en udenlandsk eksamen, som svarer til den danske). Vi får automatisk besked fra dit uddannelsessted, når du har bestået.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Når alle betingelser er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Titel

Titlen er beskyttet, og du kun må kalde dig klinisk diætist, hvis du har en autorisation.

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.  

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.