Kiropraktor uddannet uden for EU/EØS

Del sidens indhold med andre

Du skal igennem en ansøgningsproces i tre trin, hvis du vil søge dansk autorisation som kiropraktor, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Først skal din uddannelse godkendes, derefter skal du bestå en sprogprøve, og endelig skal du igennem en evalueringsansættelse. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som kiropraktor i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig kiropraktor, hvis du har en autorisation.

Sådan søger du dansk autorisation som kiropraktor

Hvis du

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller du er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og er uddannet i et land uden for Danmark eller uden for et af de nævnte lande

skal du igennem tre trin for at opnå dansk autorisation: 1) Du skal have godkendt din uddannelse, 2) du skal bestå en sprogprøve, og 3) du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres. Vi guider dig gennem hele processen, som kan vare flere år.

Hvis du

  • er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har gennemført din uddannelse som kiropraktor uden for et af de nævnte lande og
  • har fået anerkendt din uddannelse som kiropraktor i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har 3 års erhvervserfaring som kiropraktor i det land, som har anerkendt din uddannelse

kan du søge efter EU-reglerne.

Sagsbehandling

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt ansøgningstrin.

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.