Krav om dokumentation

Del sidens indhold med andre

Dét skal du dokumentere (EU)

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde dokumentationskravene. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og formelle krav til hvordan du sender det.

Du skal sende os dokumentation for

 • din identitet - dvs dit navn, din fødselsdato, dit statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra dit pas). Hvis du har skiftet navn, skal du også dokumentere det
 • din uddannelse og din erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge (CV) 
 • dit eksamensbevis eller bevis for afsluttet uddannelse
 • din uddannelses indhold. Dokumentationen skal bestå af:
  • uddannelsesstedets beskrivelse af uddannelsen
  • betingelser for optagelse
  • den normerede varighed af uddannelsen
  • hvilke fag den teoretiske uddannelse består af. For hvert fag skal du angive antal timer på ugebasis, og hvor mange uger, du har haft hvert fag
  • hvor lang tid de enkelte kliniske undervisningsperioder har varet 
  • hvad indholdet har været af de enkelte kliniske undervisningsperioder 
  • på hvilke afdelinger eller institutioner den klinisk undervisning (praktik) har fundet sted
 • at du har ret til at fungere som kiropraktor, og at du ikke har fået frataget din autorisation. Du dokumenterer det med en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen skal sendes direkte til os fra den relevante sundhedsmyndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Den må ikke være mere end 3 måneder gammel, når vi har modtaget al dokumentation fra dig. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Ellers sender vi den tilbage til dig, så du kan få den oversat. Hvis du senest har arbejdet i Norge eller Sverige, indhenter vi selv erklæringen, og så behøver du ikke sende den. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet have en erklæring om "non-registration".

Fuldmagt

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi også have os en fuldmagt - også, hvis det er et vikarbureau.