Kiropraktor - Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz

Del sidens indhold med andre

Du kan søge dansk autorisation som kiropraktor, hvis du er uddannet kiropraktor fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz og er statsborger i et af de nævnte lande på ansøgningstidspunktet. Titlen er beskyttet, og du må kun arbejde som og kalde dig kiropraktor, hvis du har en autorisation.

Sådan får du autorisation og tilladelse til selvstændigt virke

For at få en autorisation og en tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor i Danmark skal du:

  • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
  • have en uddannelse som kiropraktor fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • betale et gebyr
  • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
  • sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver
  • sende os den eventuelle supplerende dokumentation, som vi beder om.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder tilladelsen. 

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Sagsbehandlingstid

Styrelsen behandler ansøgninger i den rækkefølge, som vi modtager dem. Det er vores mål at have en sagsbehandlingstid på højst 4 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation. I øjeblikket kan vi ikke overholde det mål i alle sager, men vi arbejder fokuseret på at nedbringe sagsbehandlingstiden, så vi når ned på de 4 måneder.

Vi prioriterer ansøgninger fra sundhedspersoner, som er tættest på at kunne bidrage i det danske sundhedsvæsen. Denne prioritering sker i en afvejning mellem hensynet til samfundsnytte og hensynet til den enkelte ansøger.
Derfor prioriterer vi din ansøgning, hvis du sender dokumentation for et konkret jobtilbud eller for eksempel en mail fra arbejdsgiver om en ansættelse, der forudsætter, at du har dansk autorisation.
Prioriteringen gælder alle ansøgninger, der endnu ikke er behandlet.

Du skal være opmærksom på, at dokumentation for et jobtilbud ikke er en garanti for, at du kan opnå dansk autorisation.
Vi kan træffe såkaldt betingede afgørelser. Hvis du får en betinget afgørelse, betyder det, at du skal opfylde nogle betingelser, før du kan opnå dansk autorisation. I tilfælde af at du får en betinget afgørelse, vil du derfor ikke kunne starte i din ansættelse med det samme.
Den konkrete sagsbehandling kan også resultere i et afslag på din ansøgning.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som kiropraktor i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig kiropraktor, hvis du har en autorisation. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.