Kiropraktor - Norden, EU, Storbritannien, Liechtenstein eller Schweiz

Del sidens indhold med andre

Du kan søge dansk autorisation som kiropraktor, hvis du er uddannet kiropraktor fra et nordisk land, et EU-land, Storbritannien, Liechtenstein eller Schweiz og er statsborger i et af de nævnte lande. Titlen er beskyttet, og du må kun arbejde som og kalde dig kiropraktor, hvis du har en autorisation.

Sådan får du autorisation og tilladelse til selvstændigt virke

For at få en autorisation og en tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor i Danmark skal du:

  • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Storbritannien, Liechtenstein eller Schweiz
  • have en uddannelse som kiropraktor fra et nordisk land, et EU-land, Storbritannien, Liechtenstein eller Schweiz
  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • printe det udfyldte ansøgningsskema ud, underskrive det og sende det til os med almindelig post
  • betale et gebyr
  • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
  • sende os en dokumenteret og detaljeret oversigt over din uddannelse
  • sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver
  • sende os den eventuelle supplerende dokumentation, som vi beder om.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder tilladelsen. 

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 4 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som kiropraktor i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig kiropraktor, hvis du har en autorisation. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.