Kiropraktor uddannet i Danmark

Del sidens indhold med andre

Vi udsteder automatisk en autorisation til dig, når du har bestået den videregående uddannelse til kiropraktor (cand. Manu). Du må kun arbejde som og kalde dig kiropraktor, hvis du har en autorisation. Hvis du vil arbejde selvstændigt som kiropraktor, skal du desuden søge tilladelse til selvstændigt virke.

Sådan får du en autorisation

Når du har bestået din eksamen som cand.manu., modtager vi automatisk besked fra dit uddannelsessted. På den baggrund autoriserer vi dig. Din autorisation er gebyrfri og digital, og den vises i autorisationsregistret. Når du har gennemført et års supplerende praktisk uddannelse (turnustjeneste), kan du søge tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som kiropraktor i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig kiropraktor, hvis du har en autorisation. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.