Formelle krav til dokumentationen

Del sidens indhold med andre

Vi stiller krav til de kopier, du sender og hvor mange, du skal sende. For at få behandlet din ansøgning, skal du sende os alle de kopier vi beder om og i den form, vi beder om dem. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alt, hvad vi beder om. Ud over at sørge for dokumentationen skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til os både elektronisk og med almindelig post.

Sådan vil vi have dokumentationen

Du skal opfylde alle de formelle krav til dokumentationen, for at vi kan behandle din ansøgning.

Numre på bilagene

Du skal nummerere bilagene, så det fremgår, hvilket af dokumentationskravene, bilaget skal dokumentere. For eksempel skal du skrive "1" på bilag med dokumentation for navn, fødselsdag og statsborgerskab. 

Oversættelser

Du skal sende al dokumentation på originalsprog. Men hvis dokumentationen ikke er udstedt på engelsk, norsk eller svensk, skal du også vedlægge en oversættelse til dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

  • den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen
  • en translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en translatør. Translatøren skal hæfte det oversatte dokument og det originale dokument sammen med bånd, segl eller lignende. 

Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af oversætteren. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Originale dokumenter og kopier

Hvis du ikke vil sende de originale dokumenter, kan du i stedet sende kopier af dokumenterne. Hvis du gør det, skal kopierne opfylde følgende krav:

  • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade, et konsulat, politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet. Det er ikke tilstrækkeligt at en privatperson bekræfter kopierne. 
  • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi.
  • Vi skal tydeligt kunne identificere både myndigheden og underskriveren.

Vi kan forlange at se original dokumentation

Selvom du sender bekræftede, tro kopier, kan vi forlange at se de originale dokumenter. Det er ikke tilstrækkeligt, at en privatperson eller en ansat i vikarbureauer eller lignende bekræfter kopierne. 

Original dokumentation og bekræftede kopier vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.