Godkendelse af uddannelse

Del sidens indhold med andre

For at vi kan godkende din uddannelse, skal den som udgangspunkt svare til den danske. Din uddannelse er dog forældet, hvis den er mere end 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al dokumentation til den. Men hvis du har arbejdet som jordemoder i mere end 12 måneder i samme tidsrum, er der stadig mulighed for, at vi kan godkende din uddannelse.

Sådan søger du om godkendelse af din uddannelse

For at vi kan godkende din uddannelse, skal du: 

 • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
 • printe ansøgningsskemaet ud, skrive det under og sende det til os med posten
 • sende os al den nødvendige dokumentation (se krav om dokumentation)
 • opfylde de formelle krav til dokumentationen.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen, antal kopier mv. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Er din uddannelse mere end 6 år gammel?

Din uddannelse må maksimalt være 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al den nødvendige dokumentation. Dog er der mulighed for at vi kan godkende din uddannelse, hvis du har arbejdet som jordemoder i mindst 12 måneder inden for de seneste 6 år. 

Sagsbehandling

Vi sender en kvittering, når vi har modtaget din printede ansøgning og den dokumentation, du har sendt med posten. Hvis vi ikke mener, vi har et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere din uddannelse, kan vi bede om yderligere dokumentation. I den situation får du ikke en ny kvittering.

Vurdering af din uddannelse

På baggrund af din grunduddannelse og den dokumentation, du har sendt, vurderer vi, om din uddannelse i det væsentligste svarer til det danske. I nogle tilfælde beder vi en tilsvarende uddannelsesinstitutioner i Danmark om at udtale sig om din uddannelse. I den forbindelse kan vi bede dig om at indsende yderligere dokumentation for din uddannelsens indhold.

Som udgangspunkt skriver vi til dig med digital post (f.eks. til e-Boks), hvis du har et dansk cpr.nummer. Hvis det ikke er muligt, får du en e-mail eller et brev.

Resultat af vurdering

Når vi har behandlet din ansøgning, skriver vi til dig, om vi kan godkende din uddannelse eller ej. Hvis din uddannelse er blevet godkendt, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser, du skal opfylde for at opnå dansk autorisation som jordemoder.

Brevet er ikke en autorisation, og du kan endnu ikke kalde dig jordemoder i Danmark. Hvis vi har godkendt din uddannelse, har du derimod 3 år til at færdiggøre ansøgningsprocessen, opfylde alle krav, og dokumentere det overfor os. 

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages.

Aktuelt er vi ved at behandle ansøgninger, der fysisk er modtaget i november 2021.

Pr. 1. marts 2022 ansatte vi flere medarbejdere til blandt andet at behandle denne type af ansøgninger. Styrelsen er ved at rekruttere yderligere medarbejdere der skal hjælpe med at nedbringe ventetiden på at få behandlet en ansøgning. Du kan løbende følge med på den aktuelle sagsbehandlingstid på denne side.

Vi forventer, at:

 • Ansøgninger modtaget i andet halvår af 2021 igangsættes inden udgangen af 3. kvartal 2023
 • Ansøgninger modtaget i 2022 igangsættes inden udgangen af 1. kvartal 2024
 • Ansøgninger modtaget i 1. kvartal 2023 igangsættes inden udgangen af 2. kvartal 2024. 
 • Ansøgninger modtaget i 2. og 3. kvartal 2023 igangsættes inden udgangen af 3. kvartal 2024. 
 • Ansøgninger modtaget i 4. kvartal 2023 igangsættes inden udgangen af 4. kvartal 2024.

Vi har desuden besluttet at prioritere behandlingen af ansøgninger fra sundhedspersoner, som er tættest på at kunne bidrage i det danske sundhedsvæsen. Denne prioritering sker i en afvejning mellem hensynet til samfundsnytte og hensynet til den enkelte ansøger.

Fra 1. marts 2022 prioriterer vi behandlingen af din ansøgning, hvis du har:

 • et dansk CPR-nummer, og
 • bor i Danmark jf. CPR-registeret

Prioriteringen gælder alle ansøgninger, der endnu ikke er behandlet, dvs. også ansøgninger, der er modtaget før den 1. marts 2022.

Hvis du står registreret i vores system med CPR-nummer og bor i Danmark, behøver du ikke gøre mere. Vi vil automatisk prioritere behandlingen af din ansøgning. Hvis vi har flere ansøgninger med CPR-nummer og adresse i Danmark, behandler vi dem i rækkefølge efter ansøgningsdato.

Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke tidligere har givet os besked herom, bedes du kontakte os på 72 28 66 00 eller via sikker e-mail.

Vi kan ikke hjælpe med spørgsmål vedrørende CPR-nummer, og henviser i stedet til life in denmark.dk

Fortæl os, hvis du flytter

Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.