Evalueringsansættelse

Del sidens indhold med andre

Når du har modtaget et brev fra os, hvor vi godkender din uddannelse, og du har bestået Prøve i dansk 3 samt fagprøven, er du klar til at finde en evalueringsansættelse. Du skal søge og have en evalueringsautorisation, før du kan begynde i din evalueringsansættelse.

Krav til evalueringsansættelse

Når vi har godkendt din uddannelse, og du har opfyldt sprogkravet og bestået fagprøven, er du klar til at søge en evalueringsstilling, som du selv skal finde. 

Ansættelsen skal være på et sygehus eller en klinik. Du skal være ansat i minimum 6 måneder på fuld tid. Du skal ansættes på helt almindelige vilkår og have løn i perioden. Vær opmærksom på, at du ikke må starte i din evalueringsansættelse, før du har en evalueringsautorisation, en opholds- og en arbejdstilladelse.

Formål med ansættelsen

Under din evalueringsansættelse skal din arbejdsgiver vurdere dine kliniske kompetencer og dine evner til at kommunikere med patienterne og det øvrige sundhedspersonale. 

Evalueringsautorisation

Du skal have en evalueringsautorisation for at arbejde i en evalueringsansættelse. Evalueringsautorisationen er begrænset til at gælde for dit ansættelsessted og den gælder kun i den periode, du er ansat i evalueringsstillingen. Når du har en evalueringsautorisation er du underlagt samme rettigheder og pligter, som andet autoriseret personale.

Gebyr

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, sender den afdeling eller klinik, hvor du har været ansat, en udtalelse til os.

Varig autorisation

Hvis afdelingen eller klinikken giver dig en positiv vurdering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer får du en varig dansk autorisation som jordemoder.

Afslag eller ny evalueringsansættelse

Hvis vi modtager en negativ udtalelse fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesperiode, eller om der vil blive givet afslag på ansøgning om autorisation.