Jordemoder uddannet uden for EU/EØS)

Del sidens indhold med andre

Hvis du

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller du er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og er uddannet i et land uden for Danmark eller uden for et af de nævnte lande

skal du igennem fire trin for at opnå dansk autorisation: 1) Du skal have godkendt din uddannelse, 2) du skal bestå en sprogprøve, og 3) bestå en fagprøve 4) du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres. Vi guider dig gennem hele processen, som kan vare flere år.

Hvis du

  • er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har gennemført din uddannelse som jordemoder uden for et af de nævnte lande og
  • har fået anerkendt din uddannelse som jordemoder i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har 3 års erhvervserfaring som jordemoder i det land, som har anerkendt din uddannelse

kan du søge efter EU-reglerne.

Sagsbehandling

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt ansøgningstrin.

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.