Krav om dokumentation

Del sidens indhold med andre

Vi stiller både krav om, hvilken dokumentation du sender, og formelle krav til dokumentationen. Du kan sende dokumentationen på to måder: 1) med almindelig post eller 2) vedhæftet e-mail. For at få behandlet din ansøgning skal du sende al den dokumentation, vi beder om. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alt, hvad vi beder om.

Dét skal du dokumentere

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde dokumentationskravene - også de formelle krav til dokumentationen.

Når du sender din dokumentation, skal du samtidig oplyse i hvilke lande, du har arbejdet de sidste 5 år.

Du skal sende dokumentation for

  • din identitet - dvs dit navn, din fødselsdato, dit statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra dit pas). Hvis du har skiftet navn, skal du også dokumentere det
  • dit eksamensbevis eller bevis for afsluttet uddannelse
  • at din uddannelse er i overensstemmelse med de mindstekrav, som er fastsat af EU - en såkaldt konformitetserklæring. Erklæringen skal udstedes af de kompetente sundhedsmyndigheder i dit uddannelsesland, og det skal fremgå, at uddannelsen er i overensstemmelse med den relevante artikel i EU-direktivet, som handler om uddannelse. Hvis du er uddannet i Norge, Sverige, Finland eller Island behøver vi dog som udgangspunkt ikke en konformitetserklæring. 
  • at du har ret til at fungere som jordemoder, og at du ikke har fået frataget din autorisation. Du dokumenterer det med en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen skal udstedes af den relevante sundhedsmyndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Den må ikke være mere end 3 måneder gammel, når vi har modtaget al dokumentation fra dig. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Ellers sender vi den tilbage til dig, så du kan få den oversat. Hvis du senest har arbejdet i Norge eller Sverige, indhenter vi selv erklæringen, og så behøver du ikke sende den. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet have en erklæring om "non-registration".

Fuldmagt

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi også modtage en fuldmagt - også, hvis det er et vikarbureau.