Angiv, hvor du er uddannet jordemoder

Du kan søge autorisation, når du har bestået uddannelsen som professionsbachelor i jordemoderkundskab. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som jordemoder i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig jordemoder, hvis du har en autorisation.