Godkendelse af uddannelse

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Som det første trin skal vi kan godkende din uddannelse. Den skal i det væsentligste svare til den danske. Din uddannelse er dog forældet, hvis den er mere end 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al dokumentation til den. Men hvis du har arbejdet som bioanalytiker i mere end 12 måneder i samme tidsrum, er der stadig mulighed for, at vi kan godkende din uddannelse.

Sagsbehandling

Vi sender en kvittering, når vi har modtaget din printede ansøgning og den dokumentation, du har sendt med posten. Hvis vi ikke mener, vi har et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere din uddannelse, kan vi bede om yderligere dokumentation. I den situation får du ikke en ny kvittering.

Vurdering af din uddannelse

På baggrund af din grunduddannelse og den dokumentation, du har sendt, vurderer vi, om din uddannelse i det væsentligste svarer til det danske. I nogle tilfælde beder vi en tilsvarende uddannelsesinstitutioner i Danmark om at udtale sig om din uddannelse. I den forbindelse kan vi bede dig om at indsende yderligere dokumentation for din uddannelsens indhold.

Som udgangspunkt skriver vi til dig i e-boks. Hvis det ikke er muligt, får du en mail eller et brev.  

Resultat af vurdering

Når vi har behandlet din ansøgning, skriver vi til dig, om vi kan godkende din uddannelse eller ej. Hvis din uddannelse er blevet godkendt, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser, du skal opfylde for at opnå dansk autorisation som bioanalytiker.

Brevet er ikke en autorisation, og du kan endnu ikke kalde dig bioanalytiker i Danmark. Hvis vi har godkendt din uddannelse, har du derimod 3 år til at færdiggøre ansøgningsprocessen, opfylde alle krav, og dokumentere det overfor os. 

Sagsbehandlingstid

Der kan gå op til 6 måneder, inden vi begynder at behandle din ansøgning. Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du har sendt al den dokumentation, vi stiller krav om. Når vi går i gang med at behandle din ansøgning, hører du fra os. 

Fortæl os, hvis du flytter

Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.