Behandlerfarmaceut uddannet i Danmark

Del sidens indhold med andre

Du kan søge autorisation, når du har bestået kursus i behandlerfarmaci. Adgangskravet til kurset som behandlerfarmaceut er enten en dansk kandidateksamen i farmaci eller en kandidatuddannelse i farmaceutisk videnskab og et gennemført studieophold på et dansk apotek eller en udenlandsk uddannelse, som kan sidestilles med en af de to nævnte danske uddannelser. Du må kun arbejde som og kalde dig behandlerfarmaceut, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du først:

  • bestå en dansk kandidateksamen i farmaci, eller bestå dansk kandidateksamen i farmaceutisk videnskab og et gennemført studieophold på et dansk apotek eller bestå en udenlandsk uddannelse, som kan sidestilles med den danske uddannelse
  • Sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • Betale et gebyr.

Det er Lægemiddelstyrelsen, som tager sig af alle andre forhold for farmaceuter, Når vi har modtaget din ansøgning og din betaling, kan vi udstede en autorisation til dig. Din autorisation er digital og den vises herefter i autorisationsregistret.

Gebyr

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som behandlerpharmaceut i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig behandlerpharmaceut, hvis du har en autorisation. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.  

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.