Bandagist uddannet i Danmark

Del sidens indhold med andre

Du kan søge autorisation, når du har gennemført bandagistuddannelsen og har modtaget dit uddannelsesbevis. Du må kun kalde dig bandagist, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du først:

  • Bestå bandagistuddannelsens tre dele: Værkstedsteknisk grundskole i Horsens af et halvt års varighed, en uddannelse til Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics i Jönköping på tre år og en turnustjeneste i bandageri af to års varighed. 
  • Have et uddannelsesbevis fra os. Det udsteder vi på baggrund af en indstilling fra Uddannelsesrådet for bandagistuddannelsen.
  • Sende ansøgningsskemaet.
  • Betale et gebyr.

Når du har modtaget dit uddannelsesbevis og vi har modtaget din ansøgning og din betaling, kan vi udstede en autorisation til dig. Din autorisation er digital og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr

Det koster 313 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Titel

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig bandagist, hvis du har en autorisation.

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.