Ambulancebehandler - uden for de nordiske lande, EU, Liechtenstein og Schweiz

Del sidens indhold med andre

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som ambulancebehandler i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation. Du skal igennem en ansøgningsproces i tre trin, hvis du vil søge dansk autorisation som ambulancebehandler, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Først skal din uddannelse godkendes, derefter skal du bestå en sprogprøve, og endelig skal du igennem en evalueringsansættelse.

Sådan søger du dansk autorisation som ambulancebehandler og/eller paramediciner

Hvis du

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller du er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og er uddannet i et land uden for Danmark eller uden for et af de nævnte lande

skal du igennem tre trin for at opnå dansk autorisation: 1) Du skal have godkendt din uddannelse, 2) du skal bestå en sprogprøve, og 3) du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres. Vi guider dig gennem hele processen, som kan vare flere år.

Hvis du

  • er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har gennemført din uddannelse som ambulancebehandler og/eller paramediciner uden for et af de nævnte lande og
  • har fået anerkendt din uddannelse som ambulancebehandler og/eller paramediciner i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har 3 års erhvervserfaring som ambulancebehandler og/eller paramediciner i det land, som har anerkendt din uddannelse

kan du søge efter EU-reglerne.

Gebyr

Det koster 1.040 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Sagsbehandling

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt ansøgningstrin.

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Titel

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation.

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.