Ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) uddannet i nordiske lande, EU, Liechtenstein eller Schweiz

Del sidens indhold med andre

Du kan søge dansk registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er uddannet ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, og du er statsborger i et af de nævnte lande. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du har en autorisation.

Sådan bliver du registreret

For at blive registreret skal du:

 • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
 • have en dansk autorisation som ambulancebehandler
 • have en uddannelse som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz som i det væsentligste kan sidestilles med den danske uddannelse som ambulancebehander
 • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
 • sende os en dokumenteret og detaljeret oversigt over din uddannelse
 • sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver
 • sende os den eventuelle supplerende dokumentation, som vi beder om 
 • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
 • printe det udfyldte ansøgningsskema ud, underskrive det og sende det til os med almindelig post
 • betale et gebyr.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Har vi allerede anerkendt din uddannelse?

Hvis vi allerede har anerkendt din uddannelse, skal du

 • sende os en kopi af dit anerkendelsesbrev
 • sende os et opdateret cv
 • sende os dokumentation for din professionelle status

Du behøver ikke sende os dokumentation for din uddannelse, din identitet og eventuel supplerende dokumentation, hvis vi allerede har anerkendt din uddannelse. 

Når du indtaster dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger. Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder i vores data- og privatlivspolitik

Gebyrer

Det koster 1.040 kr. i gebyr at få en autorisation. Bagefter skal du også registreres, hvis du har videreuddannet dig til ambulancebehandler med særlig kompetence. Det koster 1.033 kr. i gebyr at blive registreret.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Sagsbehandlingstid

Den tilstræbte sagsbehandlingstid er op til 4 måneder fra det tidspunkt, hvor styrelsen har modtaget al den krævede dokumentation. Imidlertid er det p.t. ikke i alle tilfælde muligt at overholde. Vi arbejder fokuseret på at nedbringe sagsbehandlingstiden til de tilstræbte 4 måneder.

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.

Titler

Titlerne er beskyttede. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation, og du må også kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret.