Ambulancebehandler - Norden EU, Liechtenstein eller Schweiz

Del sidens indhold med andre

Du kan søge dansk autorisation som ambulancebehandler, hvis du er uddannet ambulancebehandler i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz og er statsborger i et af de nævnte lande på ansøgningstidspunktet. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation.

Sådan søger du dansk autorisation som ambulancebehandler

Hvis du

 • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
 • eller du er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og er uddannet i et land uden for Danmark eller uden for et af de nævnte lande

skal du igennem tre trin for at opnå dansk autorisation: 1) Du skal have godkendt din uddannelse, 2) du skal bestå en sprogprøve, og 3) du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres. Vi guider dig gennem hele processen, som kan vare flere år.

Hvis du

 • er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
 • har gennemført din uddannelse som ambulancebehandler uden for et af de nævnte lande og
 • har fået anerkendt din uddannelse som ambulancebehandler i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
 • har 3 års erhvervserfaring som ambulancebehandler i det land, som har anerkendt din uddannelse

kan du søge efter EU-reglerne.

Har vi allerede anerkendt din uddannelse?

Hvis vi allerede har anerkendt din uddannelse, skal du

 • sende os en kopi af dit anerkendelsesbrev
 • sende os et opdateret cv
 • sende os dokumentation for, at du var ansat som ambulancebehandler/paramediciner i Danmark den 1. juli 2019 (f.eks. lønseddel, bekræftelse fra din arbejdsgiver el.lign.)
 • sende os dokumentation for din professionelle status (Certificate of Current Professional Status), hvis du har arbejdet uden for Danmark, efter du blev anerkendt
 • udfylde og indsende ansøgningsskemaet online og betale gebyret

Du behøver ikke sende os dokumentation for din uddannelse, din identitet og eventuel supplerende dokumentation, hvis vi allerede har anerkendt din uddannelse.

Gebyr

Det koster 1.040 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Betaling

Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Sagsbehandlingstid

Den tilstræbte sagsbehandlingstid er op til 4 måneder fra det tidspunkt, hvor styrelsen har modtaget al den krævede dokumentation. Imidlertid er det p.t. ikke i alle tilfælde muligt at overholde. Vi arbejder fokuseret på at nedbringe sagsbehandlingstiden til de tilstræbte 4 måneder.

Titel

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation.

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.