Registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)

Del sidens indhold med andre

For at blive registreret, skal du have en videreuddannelse som ambulancebehandler med særlig kompetence og en autorisation som ambulancebehandler. Det koster 1.270 kr. at blive registreret (gebyret falder den 1. januar 2023 til 1.033 kr.). Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret

Sådan bliver du registreret

For at blive registreret skal du:

  • have en autorisation som ambulancebehandler.
  • have bestået videreuddannelsen som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) - vi får besked fra skolen, når du er bestået.
  • udfylde og indsende ansøgningsskemaet online. Vær opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsskemaer.
  • indhente dokumentation for din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of Good Standing), hvis du har arbejdet uden for Danmark, efter du blev autoriseret som ambulancebehandler. Erklæringen skal udstedes af den relevante sundhedsmyndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Den må ikke være mere end 3 måneder gammel, når vi har modtaget al dokumentation fra dig. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Ellers sender vi den tilbage til dig, så du kan få den oversat. Hvis du senest har arbejdet i Norge eller Sverige, indhenter vi selv erklæringen, og så behøver du ikke sende den. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet have en erklæring om "non-registration".

Gebyrer

For at blive registreret, skal du have en videreuddannelse som ambulancebehandler med særlig kompetence og en autorisation som ambulancebehandler. Det koster 1.270 kr. at blive registreret (gebyret falder den 1. januar 2023 til 1.033 kr.). Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation

Titler

Titlerne er beskyttede. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation, og du må også kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.