Registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)

Del sidens indhold med andre

For at blive registreret, skal du have en videreuddannelse som ambulancebehandler med særlig kompetence og en autorisation som ambulancebehandler. Det koster 1.380 kr. at blive registreret. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret.

Sådan bliver du registreret

For at registreret skal du:

  • have en autorisation som ambulancebehandler
  • have bestået videreuddannelsen som ambulancebehandler med særlige kompetencer (paramediciner)
  • udfylde ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsskemaer. 
  • hvis du er videreuddannet før den 1. juli 2019, kan du med fordel søge både autorisation og registrtering samtidig.
  • hvis du er uddannet senere end den 1. juli 2019, får vi automatisk besked fra din skole, når du har bestået videreuddannelsen, og så behøver du ikke sende os dokumentation. Du skal dog stadig sende en ansøgning.

Gebyrer

Det koster 1.155,- kr. i gebyr at få en autorisation. Bagefter skal du også registreres, hvis du har videreuddannet dig til ambulancebehandler med særlig kompetence. Det koster 1.380 kr. i gebyr at blive registreret.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Titler

Titlerne er beskyttede. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation, og du må også kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.