Dokumentation, hvis du er uddannet før den 1. juli 2019

Del sidens indhold med andre

Hvis du er uddannet før end den 1. juli 2019, har vi ikke automatisk fået besked fra din skole. Derfor skal du sende os dokumentation for din uddannelse og for din erhvervserfaring.

Du skal sende

  • Dit originale uddannelsesbevis eller en bekræftet kopi af beviset. Vi har brug for at modtage dit ambulancebehandleruddannelsesbevis (evt. bevis for opdateringsuddannelsen) udstedt af den skole, hvor du har gennemført uddannelsen (dvs. ikke Falck-beviser). Vi har ikke brug for dit svendebrev. Vi har derudover brug for dit bevis for paramedicineruddannelsen, hvis du også søger registrering som paramediciner. Vi sender originale beviser tilbage med anbefalet post.
  • En angivelse af hvilke lande du evt. har arbejdet i indenfor ambulanceområdet udenfor Danmark og i hvilken periode (startdato-slutdato).
  • en kopi af alle dokumenterne.

Adressen er:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S.

Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Bekræftede kopier

Hvis du ikke vil sende de originale dokumenter, kan du i stedet sende kopier af dokumentationen. Hvis du gør det, skal kopierne opfylde følgende krav:

  • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade, et konsulat, politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet.
  • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument
  • Vi skal tydeligt kunne identificere myndigheden og underskriveren.