Dokumentation, hvis du er uddannet før den 1. juli 2019

Del sidens indhold med andre

Hvis du er uddannet før end den 1. juli 2019, har vi ikke automatisk fået besked fra din skole. Derfor skal du sende os dokumentation for din uddannelse og for din erhvervserfaring.

Du skal sende

  • dit originale uddannelsesbevis eller en bekræftet kopi af beviset. Vi sender det originale bevis tilbage med anbefalet post
  • et cv, hvor din uddannelse og din erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden (eksempel på et cv)
  • en kopi af alle dokumenterne.

Adressen er:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S.

Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Bekræftede kopier

Hvis du ikke vil sende de originale dokumenter, kan du i stedet sende kopier af dokumentationen. Hvis du gør det, skal kopierne opfylde følgende krav:

  • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade, et konsulat, politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet.
  • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument
  • Vi skal tydeligt kunne identificere myndigheden og underskriveren.