Uddannelse i stråleterapi

Del sidens indhold med andre

Uddannelsen i stråleterapi er af 1 års varighed og forudsætter en gennemført sundhedsfaglig professionsbachelor eller tilsvarende tidligere mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt en opnået dansk autorisation. 

Uddannelsen består af teoriundervisning og systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse. 

Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen stråleterapeut. Efter endt uddannelse registreres uddannelsen i stråleterapi i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister.

Uddannelsesinstitutionen udsteder et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis for gennemført uddannelse.

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi