Erklæring om "non-registration"

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Hvis du ikke har og aldrig har haft en autorisation, kan du i nogle tilfælde i stedet bruge en erklæring om non-registration.

Hvis du ikke er autoriseret og aldrig har været autoriseret, kan du ikke få udstedt en erklæring om ”good standing”. Men vi stiller krav om denne erklæring, for at du kan få autorisation i Danmark. I den situation skal du i stedet bede de relevante sundhedsmyndighederne i dit arbejdsland om at udstedt en erklæring om ”non-registration”.

Sundhedsmyndighederne i arbejdslandet skal sende erklæringen direkte til os, og det skal entydigt fremgå af kuverten, af et omslag eller lignende. Vi accepterer ikke erklæringen, hvis du selv har sendt den, eller det ikke fremgår, at den kommer direkte fra et andet lands sundhedsmyndigheder. 

Hvis du har opholdt dig i mere end et land, kan du blive bedt om mere end én erklæring om ”non-registration".

Dét skal erklæringen indeholde 

En erklæring om ”non-registration” skal indeholde oplysninger om at du:

  • ikke har en autorisation
  • aldrig har haft en autorisation, og at du ikke har fået frataget en eventuelt tidligere opnået autorisation.
  • aldrig har været underlagt disciplinære sanktioner, strafferetlige sanktioner, og at der ikke har været andre konkrete forhold, der har haft konsekvenser for dit virke
  • ville kunne få autorisation på nuværende tidspunkt, hvis du søgte om én?

Den kompetente sundhedsmyndighed har også mulighed for at udfylde denne blanket og sende den til styrelsen. 

Hvis du har spørgsmål til erklæringen om non-registreation, kan du skrive til os på efua@stps.dk. Vedhæft CV, så er det nemmest for os at svare dig.