Erklæring om "non-registration"

Del sidens indhold med andre

Hvis du ikke har og aldrig har haft en autorisation, kan du i nogle tilfælde i stedet bruge en erklæring om non-registration.

Hvis du ikke er autoriseret og aldrig har været autoriseret, kan du ikke få udstedt en erklæring om good standing. Men vi stiller krav om denne erklæring, for at du kan få autorisation i Danmark. I den situation skal du i stedet bede de relevante sundhedsmyndigheder i dit arbejdsland om at få udstedt en erklæring om non-registration.

Sundhedsmyndighederne i arbejdslandet skal sende erklæringen direkte til os, og det skal entydigt fremgå af kuverten, af et omslag eller lignende. Vi accepterer ikke erklæringen, hvis du selv har sendt den, eller det ikke fremgår, at den kommer direkte fra et andet lands sundhedsmyndigheder. 

Hvis du har opholdt dig i mere end et land, kan du blive bedt om mere end én erklæring om non-registration.

Dét skal erklæringen indeholde 

En erklæring om non-registration skal indeholde oplysninger om, at du: 

  • ikke har en autorisation
  • aldrig har haft en autorisation, og at du ikke har fået frataget en eventuelt tidligere opnået autorisation
  • aldrig har været underlagt disciplinære sanktioner eller strafferetlige sanktioner, og at der ikke har været andre konkrete forhold, der har haft konsekvenser for dit virke
  • ville kunne få autorisation på nuværende tidspunkt, hvis du søgte om én

Den kompetente sundhedsmyndighed har også mulighed for at udfylde denne blanket og sende den til styrelsen. 

Hvis du har spørgsmål til erklæringen om non-registration, kan du skrive til os på aaes@stps.dk. Vedhæft gerne en kronologisk oversigt over, hvilke lande du har arbejdet i, herunder hvad din stillingsbetegnelse var. Så får du hurtigere svar.