Autorisations-id

Del sidens indhold med andre

Alle sundhedspersoner har et autorisations-id. Det fungerer som identifikation for den autorisation, de har opnået. Id'et bruges, når sundhedspersoner kommunikerer med offentlige myndigheder, i forbindelse med receptudskrivning og andre steder, hvor der er behov for at identificere en sundhedspersons tilladelse til at arbejde som sundhedsprofessionel.

Du kan finde dit autorisations-id ved opslag i autorisationsregisteret. Vælg Opslag i Autorisationsregistret.

Hvad er et autorisations-ID?

Alle autoriserede sundhedspersoner har i dag et autorisations-id. ID’et er en alment tilgængelig identifikation på linje med navn og stillingsbetegnelse. Det er et identifikationsnummer, som gør det muligt at fastslå sundhedspersoners identitet uden brug af CPR- eller CVR-numre.

Personer, der har to eller flere autorisationer, fx som læge og tandlæge eller som læge og sygeplejerske får et individuelt autorisations-ID for hver autorisation. 

Hvor bruges autorisations-ID'et?

Som sundhedsperson skal du bruge dit autorisations-ID, når du kommunikerer med de offentlige myndigheder om autorisationsforhold, uddannelse mv. Hvis du har flere autorisationer, skal du bruge det id, som svarer til den uddannelse, funktion eller det arbejde, du henvender dig om. Arbejdsgivere, privatpersoner og andre bruger id'et som indgang til oplysning om en sundhedspersons autorisationsstatus. 

Autorisations-ID anvendes i dag som den altovervejende identifikationskilde i forbindelse med receptudstedelse. ID'et består af fem tegn. Det kan være 5 tal, 5 konsonanter og/eller vokalen Y eller en kombination af tal og konsonanter og/eller vokalen Y. Der ligger ingen betydning i selve tegnsekvensen.