Om autorisationer

Del sidens indhold med andre

Alle sundhedspersoner, som har en autorisation, er registreret i Autorisationsregisteret. Som sundhedsperson kan du finde dit autorisationsID i registeret. Som arbejdsgiver eller privatperson kan du slå op i registeret og se en sundhedspersons aktuelle autorisationsstatus. Du kan også finde kosmetiske behandlingssteder og se, hvilke indgreb en sundhedsperson har autorisation til at foretage.

I det offentlige autorisationsregister kan du finde oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation. dermed kan du hurtigt se den enkelte sundhedspersons autorisationsstatus.

Sundhedspersoner kan i registeret samtidig finde frem til deres autorisationsID.

I registeret kan endvidere findes oplysninger om:

  • Tilsyn med kosmetiske behandlere og kosmetiske behandlingssteder

75-års reglen

1. januar 2007 blev det indført, at retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder ved det fyldte 75. år. Såfremt den enkelte sundhedsperson ønsker at kunne fortsætte hermed, skal der ansøges om dispensation.

75-års reglens indvirkning på Færøerne

Hvis du er fyldt 75 år inden 21. december 2013, kan du fortsat udøve selvstændig faglig virksomhed på Færøerne, uden at skulle have særskilt tilladelse hertil fra Landslægen. Hvis du er fyldt 75 år efter 21. december 2013 skal du søge dispensation hos Landslægen for fortsat at kunne udøve selvstændig faglig virksomhed på Færøerne.

Læs mere om 75 års reglens indvirkning på Færøerne.

AutorisationsID

Alle autoriserede sundhedspersoner har i dag et autorisationsID. ID’et er en alment tilgængelig identifikation på linje med navn og stillingsbetegnelse og består af fem tegn. ID'et benyttes blandt andet i forbindelse med receptudstedelsen.