Arbejde i udlandet

Del sidens indhold med andre

Når du søger arbejde i udlandet, undersøger de udenlandske myndigheder i nogle tilfælde, om du har en dansk autorisation, og om den er gyldig og uindskrænket (at du er i good standing). I nogle tilfælde vil myndighederne bede dig om at få en attest hos os, som dokumenterer din autorisation. Som sygeplejerske eller fysioterapeut, kan du med fordel søge et europæisk erhvervspas.

Når du søger autorisation i udlandet, undersøger de udenlandske myndigheder din autorisation. I de fleste tilfælde vil de udenlandske myndigheder bede dig om en attest for din autorisation. Vi kan hjælpe med dokumentation for din uddannelse, og vi udsteder de nødvendige attester på baggrund af din uddannelse.

Vi svarer også gerne på henvendelser fra det pågældende land. Hvis det drejer sig om EU-myndigheder, kommunikerer vi med dem via det europæiske informationssystem IMI (Internal Market Information System).                  

Hvis du er sygeplejerske eller fysioterapeut kan du med fordel søge om et europæisk erhvervspas. Vi kan  hjælpe med den dokumentation for din uddannelse, som du har brug for, og vi udsteder de nødvendige attester på baggrund af din uddannelse. 

Beviser og attester

Papirbeviser

Vi udsteder ikke papirbeviser for autorisation, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- og specialtandlægeanerkendelse. Hvis en udenlandske myndigheder kræver en bekræftelse på at din autorisation kun findes elektronisk, skal du sende os en ansøgning, hvor du beder os bekræfte dette overfor den udenlandske myndighed. Vedhæft mail eller brev fra den udenlandske myndighed og send din ansøgning til autorisation@stps.dk.

Kopi af bortkomne beviser

Vi udsteder ikke kopi af bortkomne beviser (autorisationsbevis, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse). Søg i stedet kan du søge om at vi attesterer, at du har en gyldig og uindskrænket autorisation (Good standing - CCPS/CGS).

Attest for turnus/kbu/jus, speciallæge- og specialtandlæge-uddannelse og erhvervserfaring

Vi udsteder ikke bekræftelser på indhold og varighed af turnus/KBU/JUS, speciallæge- og specialtandlægeuddannelser. Se i stedet Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse, logbog og ”attestationer”.

Oversættelse af dokumenter

Vi oversætter ikke dokumenter (beviser m.m.). Søg i stedet kan du søge om at vi attesterer, at du har en gyldig og uindskrænket autorisation (Good standing - CCPS/CGS).