Program for temadag i Middelfart

Del sidens indhold med andre

Torsdag den 2. april 2020 kl. 9:00 – 15:45 holder vi temadag om medicinhåndtering og patientsikkerhed. Her kan du som leder eller medarbejder i ældreplejen få inspiration til at øge patientsikkerheden. Temadagen bliver afholdt på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart.

Der kan forekomme enkelte ændringer til programmet.

Program

9.00 – 9.30: Ankomst og morgenmad

9.30 – 9.40: Velkomst

Velkomst ved Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed.

9.40 – 10.20: Samarbejde mellem plejehjemslæge og plejecenter

Gode eksempler på samarbejde mellem plejehjemslæge og plejehjem ved Helle Nygaard, praktiserende læge og plejehjemslæge, Klokkerholm.

10.20 - 10.50: Samarbejde mellem apotek og ældreplejen

Sådan øger vi patientsikkerheden ved Tove Oldam, kredskonsulent, Apotekerforeningen.

10.50 - 11.10: Pause

11.10 – 11.40: Læring og indsatser fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læring og indsatser fra bl.a. utilsigtede hændelser ved Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed.

11.40 – 12.10: Risikosituationslægemidler

Læring og risikosituationslægemidler – præsentation af læringsmateriale ved Tone Marstrand Reersted, kommunikationsansvarlig, Promedicin og Pia Knudsen, farmaceut, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed.

12.10 – 13.10: Frokost

13.10 – 14.10: Medicinhåndtering

Medicinhåndtering – erfaringer fra tilsyn ved Mary-Ann Christiansen, oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed.

14.10 – 14.40: Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort (FMK), gode råd og nye funktioner ved Åse Grønborg Sørensen, Klinisk koordinator, Sundhedsdatastyrelsen.

14.40 – 15.00: Pause

15.00 – 15.30: Eksempler på forbedringsprojekter

Eksempler på forbedringsprojekter fra Herning Kommune ved Mette Christoffersen, farmaceut.

15.30 – 15.45: Afrunding

Ved Lena Graversen.