Program for temadag i København

Del sidens indhold med andre

Onsdag den 27. november 2019 kl. 9 - 16 inviterede vi ledere og sundhedsfagligt personale i ældreplejen til temadag om medicinhåndtering. På temadagen kunne du blive klogere på medicinhåndtering og få ny inspiration til at øge patientsikkerheden. Temadagen blev afholdt i Scandic Copenhagen - Vester Søgade 6, 1601 København V. Bliv klogere på programmet.

Program 

9.00 – 9.30: Morgenmad

9.30 – 9.40: Velkomst

Velkomst v. Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed

9.40 – 10.20: Samarbejde mellem plejehjemslæge og plejehjem

Gode eksempler på samarbejde mellem plejehjemslæge og plejehjem v. Bo Gerdes, praktiserende læge og og Pernille Rasmussen, plejehjemsassistent, Baldersbo Plejehjem, Hedehusene.

10.20 – 10.45: Pause 

10.45 – 11.30: Samarbejde mellem apotek og plejehjem

Samarbejde mellem apotek og plejehjem – Sådan øger vi sammen patientsikkerheden v. Gert Møller-Jensen, Nexø Apotek og Lena Skov Andersen, Apotekerforeningen.

11.30 - 12.30: Frokost

12.30 – 13.00: Læring og indsatser fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læring og indsatser fra bl.a. utilsigtede hændelser v. Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed.

13.00 – 13.40: Medicinhåndtering

Medicinhåndtering – erfaringer fra tilsyn v. Helle Lerche Nordlund, oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed.

13.40 – 14.00: Pause

14.00 – 14.30: Risikosituationslægemidler

Læring og risikosituationslægemidler – præsentation af læringsmateriale v. Tone Marstrand Reersted, kommunikationsansvarlig, Promedicin og Pia Knudsen, farmaceut, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed.

14.30 – 15.15: Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort (FMK), gode råd og nye funktioner v. Åse Grønborg Sørensen, Klinisk koordinator, Sundhedsdatastyrelsen.

15.15 – 15.45: Eksempler på forbedringsprojekter

Eksempler på forbedringsprojekter fra Københavns Kommune v. Lærke Emilie Fagerberg, kvalitetssygeplejeske og Tine V K Gerzymi-sch, social – og sundhedsassistent, Københavns Kommune.

15.45 – 16.00: Afrunding

v. Lena Graversen.