Program for temadag i Horsens (Afholdt)

Del sidens indhold med andre

Onsdag den 13. november 2019 kl. 9 - 16 inviterede vi ledere og sundhedsfagligt personale i ældreplejen til temadag om medicinhåndtering. På temadagen kunne du blive klogere på medicinhåndtering og få ny inspiration til at øge patientsikkerheden. Temadagen blev afholdt i Scandic Bygholm Park, Schüttersvej 6, 8700 Horsens. Bliv klogere på programmet.

Program

9.00 – 9.30: Morgenmad

9.30 – 9.40: Velkomst

Velkomst v. Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed.

9.40 – 10.20: Samarbejde mellem plejehjemslæge og plejehjem

Gode eksempler på samarbejde mellem plejehjemslæge og plejehjem v. Helle Nygaard, praktiserende læge og plejehjemslæge, Klokkerholm og en plejehjælper.

10.20 –10.45: Pause

10.45 – 11.30: Samarbejde mellem apotek og plejehjem

Samarbejde mellem apotek og plejehjem – Sådan øger vi sammen patientsikkerheden v. Gert Møller-Jensen, Nexø Apotek og Tove Oldam, kredskonsulent, Apotekerforeningen.

11.30 – 12.30: Frokost

12.30 - 13.00: Utilsigtede hændelser

Læring og indsatser fra utilsigtede hændelser og den nyeste viden fra patientsikkerhedsrapporten 2018 v. Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed.

13.00 – 13.30: Medicinhåndtering

Medicinhåndtering – det viser erfaringer fra tilsyn v. Mary-Ann Christiansen, oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed.

13.30 – 14.00: Pause

14.00 – 14.30: Risikosituationslægemidler

Læring og risikosituationslægemidler – præsentation af læringsmateriale v. Tone Marstrand Reersted, kommunikationsansvarlig, Promedicin og Pia Knudsen, farmaceut, Vidensformidling og Læring, Styrelsen for Patientsikkerhed.

14.30 – 15.15: Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort (FMK), gode råd og nye funktioner v. Åse Grønborg Sørensen, Klinisk koordinator, Sundhedsdatastyrelsen.

15.15 – 15.45: Kvalitetsudvikling på medicinområdet

Model fra Esbjerg Kommune v. Carmen Daniela Teodorescu Lauridsen, farmaceut, Esbjerg Kommune

15.45 – 16.00: Afrunding

Afrunding v. Lena Graversen.