Program for temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19

Del sidens indhold med andre

Torsdag den 17. september 2020 kl. 9:30 – 15:30 holdt vi temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19. Se programmet for dagen.

Hvad syntes du om temadagen?

  Evaluering af temadagen

Dagens program

9.30-10.00: Velkomst

Anette Lykke Petri, konstitueret direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed

Dagens program og introduktion til WHO's tema

Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvad ved vi fra rapporterede utilsigtede hændelser? 

Janet Johannessen, oversygeplejerske og projektleder, Styrelsen for Patientsikkerhed

At være sundhedsmedarbejder under COVID-19

10:00-10:20 - At være sundhedsmedarbejder under COVID-19 - en ansats historie

Louise Lauridsen, 1. reservelæge, Region Hovedstaden

Bell Møller, sygeplejerske, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune

10:20-10:45 – Reaktioner hos medarbejdere under COVID-19. Hvordan passer man på sig selv og hinanden? Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland

Jan Mainz, professor og direktør for patientforløb og kvalitet ved Aalborg Universitetshospital, Christina Mohr Psykolog, Ph.D., og Juki Kataoka Sørensen, arbejds- og organisationspsykolog.

10:45-11:00 – Pause

11:00-11:15 - "Buddy-ordningen" – tryghed gennem systematisk evaluering og makker-ordninger

Thomas Bech Lunen, overlæge, Sjællands Universitetshospital i Køge

11:15-11:35 – Ledelse og organisering i en krisetid 

Charlotte Fuglesang, plejefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland

11:35-11:55 – Utilsigtede hændelser – hurtig læring og formidling, straksanalyser m.m.  

Dorthe Leth, Risikomanager, Aarhus Universitetshospital

12:00-13:00 – Frokostpause

At være patient under COVID-19

13:00-13:20 – Da de svageste pludselig skulle være de stærkeste

Mia Kristina Hansen, 2. næstformand i SIND

13:20-13:45 – Når fokus er på COVID-19: Hvad med behandling og pleje af andre patienter? 

Mads Koch Hansen, lægelig rådgiver og konsulent 

13:45-14:00 – Forebyggelse og behandling af tryksår på intensivt pandemiafsnit

Camilla Leerskov Sørensen, tryksårssygeplejerske, og Keld Villadsen, forflytningsinstruktør, Region Nordjylland

14:00-14:30 – Kaffepause

14:30-14:45 – Infektionshygiejne under COVID-19

Nina Ank, specialeansvarlig overlæge i Infektionshygiejnen, Region Nordjylland

14:45-15:15 – Telemedicin – er det for alle? 

Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen

15:15-15:30 – Afrunding og tak for i dag

 

NB. Der kan forekomme enkelte ændringer til programmet.

Videnopsamling

Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter

COVID-19 har sat alle, ikke mindst patienter og sundhedspersonale verden over, i en ekstraordinær situation. Det har  krævet hurtig omstilling i sundhedsvæsenet at håndtere denne helt ukendte sygdom, der pludselig ramte os. Selvom coronakrisen endnu ikke er forbi, har vi allerede gjort os mange erfaringer. Dem skal vi lære af, så vi sammen står stærkere i håndteringen af COVID-19.

Læs "Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter - En vidensopsamling om erfaringer fra COVID-19"