Optagelser fra temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19

Del sidens indhold med andre

Torsdag den 17. september 2020 holdt vi temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19. Se optagelser fra dagen.

Videooptagelser fra temadagen

Her kan du se optagelser af alle oplæggene fra temadagen om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19.

9:40-10:00

Hvad ved vi fra rapporterede utilsigtede hændelser?

Janet Johannessen, oversygeplejerske og projektleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller, hvad vi indtil nu har lært af utilsigtede hændelser relateret til COVID-19.

Powerpoint: Hvad ved vi fra rapporterede utilsigtede hændelser?

At være sundhedsmedarbejder under COVID-19

10:00-10:20

At være sundhedsmedarbejder under COVID-19 - en ansats historie

Louise Lauridsen, 1. reservelæge i Region Hovedstaden og Bell Møller, sygeplejerske i Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune, fortæller om deres tid i COVID-beredskabet.

Powerpoints: 

Fra samfundsmediciner til check-point læge

En sygeplejerskes fortælling

10:20-10:45

Reaktioner hos medarbejdere under COVID-19. Hvordan passer man på sig selv og hinanden? Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland

Jan Mainz, professor og direktør for patientforløb og kvalitet ved Aalborg Universitetshospital, Christina Mohr Jensen, psykolog, Ph.D., og Juki Kataoka Sørensen, arbejds- og organisationspsykolog fortæller om det psykosociale beredskab.

Powerpoint: Det psykosociale beredskab i Region Nordjylland

11:00-11:15

"Buddy-ordningen" – tryghed gennem systematisk evaluering og makker-ordninger

Thomas Bech Lunen, overlæge, Sjællands Universitetshospital i Køge, fortæller, hvordan buddy-ordninger og systematisk evaluering kan øge trygheden blandt medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Powerpoint: COVID-19 & "Buddy ordning" SUH Køge

11:15-11:35

Ledelse og organisering i en krisetid

Charlotte Fuglesang, plejefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, fortæller om tiden, da COVID-19 ramte Danmark, og regionshospitalet på få dage måtte omorganisere og uddanne medarbejdere til varetagelse af nye opgaver.

Powerpoint: Trykprøvning af et sundhedsværen - ledelse og organisering i en krisetid

At være patient under COVID-19

11:35-11:55

Utilsigtede hændelser – hurtig læring og formidling, straksanalyser m.m.

Dorthe Leth, Risikomanager, Aarhus Universitetshospital. 

Powerpoint: Utilsigtede hændelser - hurtig læring og formidling, straksanalyser m.m.

13:00-13:20

Da de svageste pludselig skulle være de stærkeste

Mia Kristina Hansen, 2. næstformand i SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, fortæller om sine erfaringer fra arbejdet med psykisk sårbare borgere under COVID-19.

(Ingen powerpoints)

13:20-13:45

Når fokus er på COVID-19: Hvad med behandling og pleje af andre patienter?

Mads Koch Hansen, lægelig rådgiver og konsulent, fortæller om balancen mellem behandling og pleje af COVID-19-patienter og andre patienter.

Powerpoint: Når fokus er på COVID-19: Hvad med behandling og pleje af andre patienter? 

13:45-14:00

Forebyggelse og behandling af tryksår på intensivt pandemiafsnit

Camilla Leerskov Sørensen, tryksårssygeplejerske, og Keld Villadsen, forflytningsinstruktør, Region Nordjylland, fortæller om behandling og forebyggelse af tryksår hos både patienter og personale.

Powerpoint: Tryksårsforebyggelse lejring og forflytning

14:30-14:45

Infektionshygiejne under COVID-19

Nina Ank, specialeansvarlig overlæge i Infektionshygiejnen, Region Nordjylland, fortæller om arbejdet med infektionshygiejne under en pandemi.

Powerpoint: Infektionshygiejne under COVID-19

14:45-15:15

Telemedicin - er det for alle?

Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen, deler de erfaringer, Hjerteforeningen har gjort sig under COVID-19, med hensyn til bl.a. telemedicin.

Powerpoint: Telemedicin - er det for alle?

Vidensopsamling

Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter

COVID-19 har sat alle, ikke mindst patienter og sundhedspersonale verden over, i en ekstraordinær situation. Det har  krævet hurtig omstilling i sundhedsvæsenet at håndtere denne helt ukendte sygdom, der pludselig ramte os. Selvom coronakrisen endnu ikke er forbi, har vi allerede gjort os mange erfaringer. Dem skal vi lære af, så vi sammen står stærkere i håndteringen af COVID-19.

Læs "Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter - En vidensopsamling om erfaringer fra COVID-19"