Optagelser fra temadag om medicinsikkerhed

Del sidens indhold med andre

Her kan du se optagelser fra temadagen om medicinsikkerhed.

9:00-9:10

Velkomst og introduktion til dagens program

Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed

Se PP-præsentation fra oplægget

Data og AI i arbejdet med medicinsikkerhed

09:10-09:30

Modernisering af lægemiddelovervågningen ved hjælp af kunstig intelligens

v. Espen Jimenez Solem, overlæge, lektor, ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Se PP-præsentation fra oplægget

09:30-09:50

Bedre medicinsikkerhed gennem data og korrekte registreringer af borgeres medicinforbrug

v. Karen Marie Lyng, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen 

Se PP-præsentation fra oplægget

09:50-10:10

Maskinel dosisdispensering på sygehuse – robotten på sygehusapoteket

v. Jennifer Andresen, farmaceut, Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Klinisk Farmaci Aarhus og Cathrine Nørgaard Peulicke, klinisk farmaceut, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital

Se PP-præsentation fra oplægget

10:10-10:20

Spørgsmål og debat

Q&A: Data og AI i arbejdet med medicinsikkerhed

Polyfarmaci og medicingennemgange

10:30-10:50

Anbefalinger for polyfarmaci ved multisygdom - evidensbaseret medicingennemgang

v. Solveig Forberg, chefkonsulent, Enhed for Evidensbaseret Medicin, Sundhedsstyrelsen

Se PP-præsentation fra oplægget

10:50-11:10

Inspiration til medicingennemgang – et nationalt overblik fra Medicin uden skade

v. Annette Skovgaard Lund, farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Mona Lykke von Osmanski, specialkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Se PP-præsentation fra oplægget

11:10-11:20

Spørgsmål og debat

Q&A: Polyfarmaci og medicingennemgange

Fælles medicinkort (FMK)

11:20-11:50

FMK – Gode råd og nye funktioner

v. Åse Grønborg Sørensen, FMK faglig koordinator, Sundhedsdatastyrelsen

Se PP-præsentation fra oplægget

Sikker medicinhåndtering

12:40-13:00

Sikker pædiatrisk medicin - arbejdet med rekommandationer til børn i regi af Børnebasislisten

v. Jon Trærup Andersen, ledende overlæge, ph.d., professor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Se PP-præsentation fra oplægget

13:00-13:20

Natriumfolderen - guide til sikker i.v. væskebehandling

v. Christian Overgaard Steensen, overlæge, ph.d., Afdeling for Intensiv Behandling i CKO, Rigshospitalet

Se PP-præsentation fra oplægget

13:20-13:40

Bedre behandling med færdigblandet antibiotika til kontinuerlig infusion og hjemmebehandling

v. Lise Søndergaard, leder af Sund Info, og Anita Tracey, kvalitetskonsulent, sygeplejerske, Aalborg Universitetshospital

Se PP-præsentation fra oplægget

13:40-13:50

Spørgsmål og debat

Q&A: Sikker medicinhåndtering

Sikker medicinhåndtering – fortsat

14:00-14:20

Medicinrisici i overgange

v. Helle Lerche Nordlund, oversygeplejerske, og Sarah Imola Sommer, oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed

Se PP-præsentation fra oplægget

14:20-14:40

Medicinsikkerhed gennem mentalisering – en ny tilgang til rådgivning på apoteket

Christina Fogtmann, lektor i sprogpsykologi, Københavns Universitet, og Charlotte Verner Rossing, udviklingschef og cand.pharm., ph.d., Pharmakon

Se PP-præsentation fra oplægget

14:50-15:00

Q&A fortsat og afslutning

v. Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed