Temadag om medicinsikkerhed

Del sidens indhold med andre

16-09-2022

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterede til en virtuel temadag om medicinsikkerhed 16. september 2022 i anledning af WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag.

17. september er WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag. I 2022 var dagens tema Medicinsikkerhed, og i Styrelsen for Patientsikkerhed markerede vi det med en virtuel temadag om emnet fredag 16. september 2022. Temadagen henvendte sig til ledere, risikomanagere og andet sundhedspersonale, der arbejder med medicin.

På temadagen kunne du høre om, hvordan det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne på forskellige måder arbejder med at øge medicinsikkerheden. Du kunne fx høre, hvordan medicinsikkerheden øges med en ny uddannelse i patientcentreret kommunikation på apoteket, og om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om medicingennemgang i forbindelse med polyfarmaci.

 

Se temaside om medicinsikkerhed

Her kan du se programmet for temadagen.

Velkomst

09:00-09:10: Velkomst og introduktion til dagens program
v. Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed

Data og AI i arbejdet med medicinsikkerhed

09:10-09:30: Modernisering af lægemiddelovervågningen ved hjælp af kunstig intelligens
v. Espen Jimenez Solem, overlæge, lektor, ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

09:30-09:50: Bedre medicinsikkerhed gennem data og korrekte registreringer af borgeres medicinforbrug
v. Karen Marie Lyng, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen 

09:50-10:10: Maskinel dosisdispensering på sygehuse – robotten på sygehusapoteket
v. Jennifer Andresen, farmaceut, Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Klinisk Farmaci Aarhus og Cathrine Nørgaard Peulicke, klinisk farmaceut, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital

10:10-10:20: Spørgsmål og debat

10:20-10:30: Pause

Polyfarmaci og medicingennemgange

10:30-10:50: Anbefalinger for polyfarmaci ved multisygdom - evidensbaseret medicingennemgang
v. Solveig Forberg, chefkonsulent, Enhed for Evidensbaseret Medicin, Sundhedsstyrelsen

10:50-11:10: Inspiration til medicingennemgang – et nationalt overblik fra Medicin uden skade
v. Annette Skovgaard Lund, farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Mona Lykke von Osmanski, specialkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

11:10-11:20: Spørgsmål og debat

Fælles medicinkort (FMK)

11:20-11:50: FMK – Gode råd og nye funktioner
v. Åse Grønborg Sørensen, FMK faglig koordinator, Sundhedsdatastyrelsen

11:50-12:10: Spørgsmål og debat

12:10-12:40: Frokost

Sikker medicinhåndtering

12:40-13:00: Sikker pædiatrisk medicin - arbejdet med rekommandationer til børn i regi af Børnebasislisten
v. Jon Trærup Andersen, ledende overlæge, ph.d., professor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

13:00-13:20: Natriumfolderen - guide til sikker i.v. væskebehandling
v. Christian Overgaard Steensen, overlæge, ph.d., Afdeling for Intensiv Behandling i CKO, Rigshospitalet

13:20-13:40: Bedre behandling med færdigblandet antibiotika til kontinuerlig infusion og hjemmebehandling
v. Lise Søndergaard, leder af Sund Info, og Anita Tracey, kvalitetskonsulent, sygeplejerske, Aalborg Universitetshospital

13:40-13:50: spørgsmål og debat

13:50-14:00: Pause

Sikker medicinhåndtering – fortsat

14:00-14:20: Medicinrisici i overgange
v. Helle Lerche Nordlund, oversygeplejerske, og Sarah Imola Sommer, oversygeplejerske, Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed 

14:20-14:40: Medicinsikkerhed gennem mentalisering – en ny tilgang til rådgivning på apoteket
Christina Fogtmann, lektor i sprogpsykologi, Københavns Universitet, og Charlotte Verner Rossing, udviklingschef og cand.pharm., ph.d., Pharmakon

14:40-14:50: Spørgsmål og debat

14.50-15.00: Afslutning
v. Lena Graversen, overlæge og enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Kommunikationspakke om International Patientsikkerhedsdag

Her kan du downloade en pakke med kommunikationsmateriale om International Patientsikkerhedsdag til brug for ledelse og kommunikation.

Pakken indeholder: 

  • Fire små film/grafikker til hhv. info-/praksisskærme og fx intranet (mp4)
  • En tekst (doc) om International Patientsikkerhedsdag, årets tema (medicinsikkerhed) og patientsikkerhed generelt.
  • Logoet (png/eps)for International Patientsikkerhedsdag i engelsk og dansk version.

Download den samlede pakke her