Temadag for ledelser om UTH og patientsikkerhed

Del sidens indhold med andre

1. december 2022

Hvor sikre er patienterne hos jer? Hvordan kan du som leder bruge utilsigtede hændelser til at skabe bedre patientsikkerhed i jeres organisation? Hør mere om utilsigtede hændelser, og de dilemmaer og muligheder de giver ledelser, når Styrelsen for Patientsikkerhed holder temadag om ledelsens rolle i arbejdet med utilsigtede hændelser som en del af at øge patienternes sikkerhed i sundhedsvæsenet.

Hvornår: Torsdag den 1. december 2022 kl. 9.15-15.45 

Hvor: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

På temadagen kan du blive klogere på rammerne, udfordringerne og mulighederne for dig som leder i arbejdet med utilsigtede hændelser som en del af at øge sikkerheden for patienterne. Hvad er forskellen på utilsigtede hændelser, bekymringshenvendelser og klager? Hvorfor er rapporteringssystemet indrettet, som det er? Hvordan bliver den nye Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)? Hvordan håndterer I aktindsigter om utilsigtede hændelser? Hvordan bliver der draget læring af de utilsigtede hændelser?

Temadagen henvender sig til ledere i sundhedsvæsenet med interesse for arbejdet med UTH og patientsikkerhed, fx afdelingsledelser på sygehuse og plejehjemsledere. Der er plads til 150 deltagere. Du kan allerede nu tilmelde dig og automatisk få flere detaljer om det konkrete program tilsendt.

Følg med her på siden eller på Styrelsen for Patientsikkerheds LinkedIn profil, hvor det detaljerede program kommer til at ligge.

Pris: 500,- kr. 

Styrelsen for Patientsikkerhed sørger for, at der i løbet af dagen bliver faciliteret drøftelser ved bordene eller i plenum med udgangspunkt i oplæggene.  

Klage, tilsyn, erstatning og utilsigtede hændelser 
v/ Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed

 Lena Graversen forklarer forskellen på de veje, man kan gå, hvis man oplever en fejl i sundhedsvæsnet eller har en bekymring om en behandling eller pleje.  

Juridiske aspekter af rapporteringsordningen
v/Lisa Meinert Kolstrup, jurist i Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvad må og kan man som leder i forhold til rapporterede utilsigtede hændelser? Hvad er reglerne i forhold til aktindsigt i de utilsigtede hændelser? Det er nogle af de spørgsmål, Lisa Meinert Kolstrup kommer omkring i dette oplæg. 

Hvordan skaber man som leder en god patientsikkerhedskultur?
v/ Jeanette Hjermind, Plejehjemsleder i Hillerød Kommune

Jeanette Hjermind inspirerer ved at fortælle om, hvordan man kan inddrage de utilsigtede hændelser som en struktureret del af patientsikkerhedsarbejdet, herunder hvad der er og bør være ledelsens rolle og opgave.

Oplæg om ledelse, UTH og patientsikkerhed i regionalt regi
v/ Jane Stab Nielsen, ledende overlæge Kolding Sygehus

Hvordan drager vi læring af utilsigtede hændelser i sygehusregi? Oplægget har fokus på de forskellige strategier, der tages i anvendelse afhængig af hændelsernes karakter og alvorlighed.

De utilsigtede hændelsers vej fra rapportering til national læring
v/ Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed

 Hvad sker der, når en utilsigtet hændelse er behandlet lokalt i fx en kommune eller på et sygehus? Det kan være svært at se. Lena Gravesen fortæller og viser mange af de veje, en utilsigtet hændelse kan gå, når den bliver sendt videre ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det kan være alt fra en video til ændring af en medicinpakke eller justeringer i et it-program såsom FMK (Det fælles medicinkort).   

Workshop: Patientsikkerhedstrappen – hvor sikre er patienterne hos jer?
v/Styrelsen for Patientsikkerhed 

Med udgangspunkt i forskellige niveauer af patientsikkerhed får deltagerne på temadagen mulighed for at score deres organisations patientsikkerhedsniveau og blive inspireret og udfordret af de øvrige deltagere i drøftelser rundt om bordene.  

Ny DPSD (Dansk Patientsikkerhedsdatabase)
v/ Torsten Larsen, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at modernisere den tekniske platform for Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad det betyder af bl.a. bedre datakvalitet og brugervenlighed fortæller leder af opgaven, Torsten Larsen, om.  

Ændringer af rapporteringspligten
v/ Janet Johannessen, oversygeplejerske i Styrelsen for Patientsikkerhed

På baggrund af et stort pilotprojekt har styrelsen stillet forslag om ændringer i rapporteringspligten, der betyder, at rapporteringen bliver mere målrettet og forenklet. De præcise forbedringer, ændringer og grundlaget herfor vil Janet Johannessen folde ud i dette oplæg.