Temadag om overgange i patientforløb

Del sidens indhold med andre

3. april 2019

For alle områder af sundhedsvæsenet gælder det, at der er udfordringer med patientovergange. Det er afgørende, at en borger eller patient oplever et trygt og sammenhængende forløb, når der er overleveringer i sundhedsvæsenet.

Derfor har vi i maj 2018 afholdt en national temadag om overgange i patientforløb. Temadagen havde til formål at bidrage til øget kendskab og videndeling om, hvordan man arbejder med sikre patientovergange.

Materiale fra temadagen

Koordinerende indsatsplaner til komplekse forløb

Medicinposen

Personaleudveksling og fælles temadage

Præhospitalet - Kommunikation i patientovergange

Farmaceutisk Sektorovergangsprojekt 

Tværsektorielle tavlemøder v/Mikala Poulsen og Partnerskabsaftale v/Mette Nolde Malling

Patientovergangen fra intensiv til stamafdeling