Program for heldagsmøde i Horsens

Del sidens indhold med andre

Vi inviterer praktiserende læger og især plejehjemslæger til heldagsmøde om alternativer til antipsykotisk behandling hos mennesker med demens. På heldagsmødet vil vi også tale om etiske dilemmaer og kommunikation om den sidste tid. Heldagsmødet afholdes tirsdag den 26. november 2019 kl. 9.00 – 16.00 på Hotel Opus – Egebjergvej 1, 8700 Horsens. Læger kan søge refusion. Bliv klogere på programmet.

Program

9.00 – 9.20: Velkomst

Velkomst – baggrund og inspiration til arbejdet som plejehjemslæge v. Helle Nygaard, praktiserende læge og plejehjemslæge, Klokkerholm.

9.20 – 11.10: Antipsykotisk medicin

Antipsykotisk medicin - hvad gør Dagmarsminde for at nedsætte forbruget? v. Maj Bjerre Eiby, leder af demensplejehjemmet Dagmarsminde.

11.10 – 11.30: Undervisningsmateriale og nye film

Undervisningsmateriale til plejepersonale og nye film v. Ulrikke Bryde-Nielsen, specialkonsulent, Styrelsen for Patientsikkerhed.

11.30 –12.15: Genoplivning

Genoplivning – de gældende juridiske forhold v. Susanne Aborg, jurist, Styrelsen for Patientsikkerhed.

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Palliation og etiske dilemmaer i den sidste tid

Palliation og etiske dilemmaer i den sidste tid - hvilke udfordringer kan I stå med og hvordan griber I det an? v. Ove Gaardboe, læge.

14.00 – 14.45: Kommunikation om døden

Kommunikation om døden – hvordan du overkommer egne barrierer v. hospitalspræst Annette Vinter Hedensted.

14.45 – 15.10: Pause

Pause - kaffe og kage

15.10 – 15.55: Etiske dilemmaer

Hvilke etiske dilemmaer står I overfor? Mulighed for drøftelse i plenum. v. Helle, Ove samt Annette

15.55 – 16.00: Afrunding

Refusion

Læger kan søge refusion hos Fonden for Almen Praksis for heldagsmødet i Horsens.

Tilmeldingen er lukket