Informationsmøder om det sundhedsfaglige tilsyn

Del sidens indhold med andre

Vi holder efter ønske og behov løbende informationsmøder med de områder, som er udvalgt til det sundhedsfaglige tilsyn.

På møderne introduceres det sundhedsfaglige tilsyn og de temaer og områder, der er valgt for tilsyn og læring. Herudover beskrives hvordan tilsynet kommer til at foregå i praksis. Der bliver på møderne lagt vægt på åben dialog mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og deltagerne.

Baggrunden for møderne

Når Styrelsen for Patientsikkerhed indleder udvikling af målepunkter på nye områder, drøftes også behovet for informationsmøder, og de nærmere detaljer aftales. Patientforeninger, interesseorganisationer, kommuner og regioner kan derudover rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få iværksat møder, hvis der er identificeret et behov.

Henvendelsen sendes til den relevante e-mailadresse:

 • stps@stps.dk
  For landsdækkende organisationer
 • trnord@stps.dk
  For organisationer beliggende i Region Nord- og Midtjylland
 • trsyd@stps.dk
  For organisationer beliggende i Region Syd
 • trost@stps.dk
  For organisationer beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland